< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тренінг лідерства та лідерських якостей

Мета: відпрацювати прийоми розвитку лідерства та лідерських якостей.

Обладнання (засоби), матеріали: роздаткові матеріали, фліп-чарт, аркуші паперу, скотч, ножиці, зошити, фломастери.

Вправа "Лідер-це..."

Мета: визначити поняття "лідер", "лідерство".

Хід вправи. Група ділиться на підгрупи по 5-6 осіб. Упродовж 15 хвилин кожна підгрупа пише власне визначення поняття "лідер", "лідерство", а потім презентує свої визначення перед іншими учасниками. Обговорити у вигляді міні-дискусії запропоновані визначення. Ознайомитися з існуючими поняттями "лідер" і "лідерство".

Психологічний коментар: усвідомити сутність понять "лідер" і "лідерство".

Вправа "Якості лідера"

Мета: ознайомитись з якостями лідера.

Лідером може бути не кожен керівник (менеджер) Лідер – людина, яка має відповідні якості.

Хід вправи. Працюючи у підгрупах, запишіть якості особистості, які мають бути притаманні лідеру. Ознайомтесь з результатами дослідження психологів щодо ознак лідера-керівника. Порівняйте їх зі своїми результатами.

Психологічний коментар: засвоїти знання щодо якостей, притаманних лідеру та керівнику.

Тест "Лідер"

Мета: оцінити свої лідерські якості та здібності.

Інструкція: "Якщо ти повністю згоден з наведеним твердженням, то в клітинку з відповідним номером постав цифру"4"; якщо скоріше згоден, ніж не згоден – цифру "3"; якщо важко сказати – "2"; скоріше не згоден, ніж згоден – "1"; повністю не згоден – "0".

Зразок картки відповідей розташований нижче.

Запитання:

 • 1. Я не гублюся і не здаюся у важких ситуаціях.
 • 2. Мої дії спрямовані на досягнення зрозумілої мені цілі.
 • 3. Я знаю, як долати труднощі.
 • 4. Люблю шукати і пробувати нове.
 • 5. Я легко можу переконати в будь чому моїх товаришів.
 • 6. Я знаю, як залучити моїх товаришів у спільну справу.
 • 7. Мені неважко домогтися того, щоб всі добре працювали.
 • 8. Усі знайомі ставляться до мене добре.
 • 9. Я вмію розподіляти свої сили в навчанні та праці.
 • 10. Я можу чітко відповісти на питання, чого хочу від життя.
 • 11. Я добре планую свій час і роботу.
 • 12. Я легко захоплююсь новою справою.
 • 13. Мені легко встановити нормальні відносини з товаришами.
 • 14. Організовуючи товаришів, намагаюся зацікавити їх.
 • 15. Жодна людина не є для мене загадкою.
 • 16. Вважаю важливим, щоб ті, кого я організовую, були дружними.
 • 17. Якщо у мене поганий настрій, я можу не показувати це оточуючим.
 • 18. Для мене важливим є досягнення мети.
 • 19. Я регулярно оцінюю свою роботу і свої успіхи.
 • 20. Я готовий ризикувати, щоб випробувати нове.
 • 21. Перше враження, яке я справляю, зазвичай хороше.
 • 22. У мене завжди все виходить.
 • 23. Добре відчуваю настрій своїх товаришів.
 • 24. Я вмію піднімати настрій у колі своїх товаришів.
 • 25. Я можу змусити себе вранці робити зарядку, навіть якщо мені цього не хочеться.
 • 26. Я зазвичай досягаю того, до чого прагну.
 • 27. Не існує проблеми, яку я не можу вирішити.
 • 28. Приймаючи рішення, перебираю різні варіанти.
 • 29. Я вмію змусити будь-яку людину робити те, що вважаю за потрібне.
 • 30. Я вмію правильно підібрати людей для організації будь-якої справи.
 • 31. У відношенні з людьми я досягаю взаєморозуміння.
 • 32. Прагну до того, щоб мене розуміли.
 • 33. Якщо в роботі у мене зустрічаються труднощі, то я не опускаю руки.
 • 34. Я ніколи не чинив так, як інші.
 • 35. Я прагну вирішити всі проблеми поетапно, не відразу.
 • 36. Я ніколи не чинив так, як інші.
 • 37. Немає людини, яка встояла б перед моєю чарівністю.
 • 38. У процесі організації справ я враховую думку товаришів.
 • 39. Я знаходжу вихід у складних ситуаціях.
 • 40. Вважаю, що товариші, роблячи спільну справу, повинні довіряти один одному.
 • 41. Ніхто і ніколи не зіпсує мені настрій.
 • 42. Я уявляю, як завоювати авторитет серед людей.
 • 43. Вирішуючи проблеми, використовую досвід інших.
 • 44. Мені нецікаво займатися одноманітною, рутинною справою.
 • 45. Мої ідеї охоче сприймаються моїми товаришами.
 • 46. Я вмію контролювати роботу моїх товаришів.
 • 47. Умію знаходити спільну мову з людьми.
 • 48. Мені легко вдається згуртувати моїх товаришів навколо якої- небудь справи.

Після заповнення картки відповідей необхідно підрахувати кількість балів в кожній колонці (не враховуючи балів за питання 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). Ця сума визначає розвиненість лідерських якостей:

А – уміння керувати собою;

Б – усвідомлення мети (знаю, чого хочу);

В – вміння вирішувати проблеми;

Г – наявність творчого підходу;

Д – вплив на оточуючих;

Б-знання правил організаторської роботи;

Ж – організаторські здібності;

З – вміння працювати з групою.

Картка для відповідей тесту "Я – лідер"

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

сума

сума

сума

сума

сума

сума

сума

сума

Результати:

Якщо сума в стовпці менше 10, то якість розвинута слабо, і треба працювати над її вдосконаленням, якщо більше 10, то ця якість розвинута середньо або сильно.

Але перш, ніж зробити висновок про те, чи лідер ви, зверніть увагу на бали, виставлені у відповідях на питання 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Якщо кожне з них оцінено більше 1 бала, варто вважати, що були дані нещирі в самооцінці відповіді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >