< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типологія вчителів із позицій театральної педагогіки

Розглянуті вище компоненти артистизму в діяльності педагога дають змогу провести зіставлення основних типологічних груп акторів і вчителів (табл. 4.1).

Бажано задатися запитанням: "До якого типу я можу віднести себе?"

В основі цієї типології лежать, передусім, процеси уваги, спостереження, уява, фантазія й пам'ять.

Як поглибити чи сформувати в себе необхідний рівень прояву цих показників? Для цього, передусім, потрібно:

Таблиця 4.1

Основні типологічні групи акторів і вчителів

Тип актора (за К. С. Станіславським)

Тип учителя

1-й тип

Ініціативний, високий рівень уваги й уяви. Працюють систематично та без особливих зусиль (на перший погляд). Режисеру легко працювати з такими акторами.

Ініціативний, із почуттям нового, розвиненою творчою уявою. На цій основі постійно вносить корективи в програмовий матеріал У нього – на уроках висока активність учнів. Вони вчаться з інтересом.

2-й тип

Безініціативний, але легко сприймає вказівки й настанови режисера та далі розвиває їх самостійно. Такі актори керовані, їхні дії можна прогнозувати, із ними легко працювати.

Безініціативний, йому потрібне відправне начало (підказка, службова інструкція, досвід роботи колег тощо). Після цього педагог самостійно реалізує педагогічний задум. Цей тип при цілеспрямованій роботі над собою може наблизитися до 1-го типу вчителів.

3-й тип

Реагує на вказівки, підказування, будь- який еталон діяльності, але далі на цій ; основі будувати свою роботу не може. Із таким актором виникають постійні проблеми, оскільки в нього недостатньо розвинена творча уява й спостережливість. Потрібно працювати над розвитком цих та інших акторських якостей.

У роботі немає стабільності. Навчальний матеріал передають механічно, без творчого осмислення. Такі педагоги – хороші виконавці інструкцій, детально дотримуються методичних рекомендацій. У них немає здатності до відчуття новизни, творчої інтерпретації, уміння зацікавити учнів своїм предметом.

4-й тип

Представники цього типу не володіють здатністю сприймати матеріал, творити на сцені. Вони не можуть бути акторами.

Немає педагогічної спрямованості, здатності до педагогічного відчуття, уміння до спостережливості й управління навчально-виховним процесом. У них усе формально, сухо, некваліфіковано, а отже – не результативно. Педагогічна діяльність їм протипоказана.

  • • знати рівень вияву цих та інших показників у себе (на основі вже одержаних у ході практичних занять із цього курсу результатів або за допомогою еамодіагностувания на основі наведених у цьому посібнику методик);
  • • використовуючи спеціальні вправи (частина їх наведена в цьому посібнику), виконувати необхідну систематичну тренінгову діяльність (індивідуальну чи групову);
  • • динаміку розвитку показника контролювати систематичним (наприклад, один раз на рік) повторним самодіагностуванням.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >