< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність

Поняття та властивості адміністративної відповідальності

Адміністративна відповідальність – це реакція держави в особі компетентних органів на адміністративне правопорушення.

У чинному законодавстві відсутнє визначення поняття адміністративної відповідальності. Усі наявні тлумачення мають науковий характер. Адміністративну відповідальність, як і інші види правової відповідальності, за напрямом у часі можна розглядати як перспективну та ретроспективну:

 • перспективна відповідальність – це відповідальність "загалом", безособово, відповідальність на майбутнє, тобто заборона, що визначена нормативними актами та існує незалежно від факту скоєння правопорушення;
 • ретроспективна відповідальність – це результат конкретного протиправного вчинку, який реально настає щодо правопорушника у вигляді адміністративного стягнення.

Властивості адміністративної відповідальності:

 • – вона є одним із самостійних видів правової відповідальності (разом із цивільною, дисциплінарною та кримінальною);
 • – це специфічна форма правового реагування з боку держави в особі її компетентних органів на певну категорію протиправних проявів;
 • – такий вид відповідальності передбачає державно-репресивний захід як результат протиправної поведінки особи;
 • – вона є одним із заходів адміністративного примусу;
 • – це водночас правовий обов'язок правопорушника дати відповідь перед повноважним державним органам щодо своїх неправомірних дій і понести за це певне покарання;
 • – засобами реалізації адміністративної відповідальності є адміністративні стягнення;
 • відсутність службового підпорядкування в правовідносинах між органами (посадовими особами), що застосовують засоби адміністративної відповідальності, та правопорушниками;
 • – певними правами щодо встановлення та застосування адміністративної відповідальності наділене значне коло державних органів (їх посадових осіб);
 • – це один із важливих адміністративно-правових інститутів, норма- ми якого значною мірою охороняється більшість суспільних відносин, урегульованих як адміністративно-правовими нормами, так і нормами інших галузей права;
 • – адміністративна відповідальність реалізовується в установлених законом формах та порядку;
 • суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Приймати акти, за порушення яких встановлено адміністративну відповідальність, мають право:

 • 1) Верховна Рада України (приймає Кодекс про адміністративні правопорушення, інші законодавчі акти щодо основних положень встановлення та застосування адміністративної відповідальності);
 • 2) Кабінет Міністрів України (затверджує Правила дорожнього руху);
 • 3) міністерства, які наділені правом затвердження загальнообов'язкових правил (наприклад, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затверджує санітарні правила, Міністерство інфраструктури України – правила користування транспортними засобами тощо);
 • 4) сільські, селищні, міські, обласні ради. Відповідно до ст. 5 КУпАП, вони приймають рішення, які передбачають застосування адміністративної відповідальності з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, порушенням правил благоустрою, торгівлі на ринках та додержання тиші.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >