< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх оцінка

Відповідно до ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність або відсутність адміністративного правопорушення, винність цієї особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, пояснень особи, яку притягують до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновку експерта, речових доказів, протоколу про вилучення речей та документів, а також інших документів.

Доказування в справах про адміністративні проступки – це заснована на законі й регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених суб'єктів, спрямована на своєчасне, усебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає в разі, якщо ці порушення за своїм характером не передбачають кримінальної відповідальності.

Пояснення особи, яку притягують до адміністративної відповідальності

Адміністративній відповідальності підлягають особи (ст. 12 КУпАП), які досягли на момент учинення адміністративного правопорушення 16-річного віку.

У поясненні особа, що вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які нормами КУпАП передбачено адміністративну відповідальність, зазначає: прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, вік, громадянство, соціальний майновий та сімейний стан, освіту, вид занять, наявність спеціального права, відношення до військової служби, стан здоров'я, наявність судимості тощо.

Особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, відповідно до ст. 63 Конституції України, має право відмовитися надавати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

Згідно зі ст. 268 КУпАП, особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати

пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову в справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яку притягують до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце й час розгляду справи та якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >