< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процесуальні документи, що фіксують фактичні обставини в справах про адміністративні правопорушення

Заява громадян про вчинення адміністративного правопорушення

– це звернення громадян до відповідних органів (їх посадових осіб), що містить інформацію про вчинення конкретного правопорушення.

Заява про вчинення адміністративного правопорушення може бути викладена усно або письмово, містити відомості про особу заявника, інформацію про факти й обставини вчиненого адміністративного правопорушення та підписана заявником і посадовою особою, яка прийняла заяву.

Пояснення особи, яку притягують до адміністративної відповідальності,

з приводу вчиненого адміністративного правопорушення є важливою частиною протоколу.

Правопорушникові пропонують за його підписом у протоколі надати письмове пояснення щодо суті вчиненого адміністративного правопорушення, тобто вказати мету, мотив, зазначити, що стало причиною вчинення проступку, чи усвідомлює правопорушник їх протиправність та наслідки. Така інформація є важливою для оцінки ситуації уповноваженою посадовою особою та прийняття рішення про застосування заходів забезпечення провадження з метою припинення та недопущення в подальшому протиправних дій.

Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що роблять запис у графі "До протоколу додається: пояснення...".

Особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, має також право подати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також, у разі відмови від підписання протоколу, викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Згідно зі ст. 63 Конституції України, ця особа не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >