< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

Загальна характеристика заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне правопорушення може бути підставою для застосування не лише заходів адміністративної відповідальності, а й інших заходів адміністративного примусу, зокрема заходів припинення. Особливу їх групу становлять заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, які сприяють більш повному, своєчасному і правильному розгляду матеріалів, супроводжують застосування адміністративних стягнень, забезпечують виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Характерними рисами заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення є такі:

 • 1) їх застосовують із метою припинення адміністративних проступків, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного та правильного розгляду справи, виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення;
 • 2) заходи процесуального забезпечення застосовують винятково в межах провадження, що здійснюється у зв'язку з правопорушеннями, тобто лише з моменту порушення справи і до її припинення та тільки відносно особи, яка вчинила правопорушення;
 • 3) окрім учинення правопорушення, є додаткові підстави застосування цих заходів, зокрема неможливість припинення правопорушення іншими засобами, виконання інших процесуальних дій (складання протоколу, встановлення особи тощо), можливе вчинення особою нових проступків;
 • 4) несамостійні, допоміжні заходи впливу не є санкціями та не зумовлюють додаткових обмежень для порушника;
 • 5) процесуальний порядок їх застосування передбачає перелік уповноважених органів і посадових осіб, які мають право їх застосовувати, строки (за потреби), процесуальне оформлення (складання протоколу), порядок оскарження.

Відповідно до ст. 259–266 КУпАП, передбачено такі заходи процесуального забезпечення:

 • – доставлення порушника;
 • – адміністративне затримання;
 • – особистий огляд та огляд речей;
 • – вилучення речей і документів;
 • – тимчасове вилучення посвідчення водія;
 • – тимчасове затримання транспортних засобів;
 • – відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими й маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;
 • – привід.

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення можуть застосовувати лише органи (посадові особи), уповноважені на те законами України.

Законодавець чітко встановлює перелік суб'єктів, до компетенції яких належить право застосовувати певний захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Так, доставлення порушника здійснюють поліцейські, посадова особа Військової служби правопорядку в Збройних силах України, військовослужбовець чи працівник Державної прикордонної служби України або член громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, а в разі порушення законодавства про державну таємницю – співробітник Служби безпеки України. Водночас доставлення порушника, який є кадровим співробітником розвідувального органу України, під час виконання ним своїх службових обов'язків здійснюють лише в присутності офіційного представника цього органу.

Окрім перелічених суб'єктів, доставлення порушника можуть забезпечувати: уповноважена особа, яка здійснює контроль за виконанням правил користування засобами транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, санітарних норм на транспорті; уповноважена особа, що здійснює контроль за виконанням правил полювання, правил рибальства, охорони рибних запасів і використання тваринного світу; працівники лісової охорони зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання, органів рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу; працівники служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду; уповноважена посадова особа органів охорони культурної спадщини, адміністрацій історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій; державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель; працівники воєнізованої охорони.

Адміністративне затримання здійснюють: правоохоронні органи; органи прикордонної служби; старша в місці розташування охоронюваного об'єкта посадова особа; посадові особи Військової служби правопорядку в Збройних силах України; органи Служби безпеки України; посадові особи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів; посадові особи, уповноважені на те центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб.

Особистий огляд здійснюють уповноважені на те посадові особи Служби безпеки України, органи Національної поліції, органи й установи виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку в Збройних силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці, органи прикордонної служби, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб.

Речі та документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, вилучають посадові особи органів, зазначених у ст. 2341, 2342, 2444, 262 і 264 КУпАП. У ст. 2341 визначено органи державного фінансового контролю, ст. 2342 – органи доходів і зборів, ст. 2444 – органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, ст. 262 – Національна поліція, органи прикордонної служби, воєнізована охорона, посадові особи Військової служби правопорядку у Збройних силах України, органи Служби безпеки України, посадові особи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Законодавець, визначаючи осіб, які мають право здійснювати вилучення, зауважує, що це мають бути посадові особи відповідних органів. Водночас, встановлюючи перелік осіб, котрі мають право проводити особистий огляд та огляд речей, законодавець уточнює, що такі посадові особи мають бути спеціально уповноважені на здійснення таких дій.

Тимчасове вилучення посвідчення водія, тимчасове затримання транспортних засобів здійснює працівник відповідного уповноваженого підрозділу Національної поліції.

Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими й маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснює поліція.

Підставами застосування заходів забезпечення адміністративного провадження є вчинення особою адміністративного правопорушення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >