< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення

Загальна характеристика адміністративних правопорушень у галузі охорони праці та здоров'я населення

Адміністративним правопорушенням у галузі охорони праці та здоров'я населення є передбачена главою 5 КУпАП протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, що посягає на здоров'я населення, суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлений режим радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, порядок заняття народною медициною (цілительством) тощо, та за яку чинним законодавством встановлено адміністративну відповідальність.

Здоров'я – стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Охорона здоров'я – це загальний обов'язок та одне з найважливіших завдань держави й суспільства та один із пріоритетних напрямів державної діяльності. Здоров'я населення та його охорона як невід'ємна компонента суспільного й державного життя є реальним і об'єктивним показником соціально-економічного, культурного розвитку та цивілізованості суспільства й держави.

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство та держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту й відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, удосконалення медичної допомоги та запровадження здорового способу життя.

Правопорушення, об'єднані в главі 5 КУпАП "Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення", мають за об'єкт посягання не лише правовідносини, окреслені назвою глави.

Тут міститься також перелік складів порушень законодавства про працю, які можна вважати тільки дотичними до такого родового об'єкта посягання, як встановлений порядок охорони праці. Це, зокрема, ст. 41 (Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці), ст. 411 (Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди), ст. 412 (Порушення чи невиконання колективного договору, угоди), ст. 413 (Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод).

Решта статей глави 5 цього Кодексу присвячена охороні здоров'я населення.

Використання при кодифікації двох критеріїв призвело до того, що проступки, які посягають на єдиний родовий об'єкт, виявилися в різних главах. Зокрема, більшість складів, пов'язаних із посяганням на охорону здоров'я населення, розміщено не в главі 5 "Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення", а в інших, зокрема: ст. 106і (Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки) – об'єктом правопорушення є суспільні відносини у сферах охорони здоров'я населення, а також обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (глава 9 "Адміністративні правопорушення у сільському господарстві порушення ветеринарно-санітарних правил"); ст. 1 1062 (Незаконний посів та вирощування снотворного маку чи конопель) – об'єктом правопорушення є суспільні відносини у сферах охорони здоров'я населення та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (глава 9 "Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил") тощо.

В окремих випадках поряд із безпосереднім об'єктом може бути предмет посягання – наркотичні засоби, про що йдеться в ст. 44 КУпАП.

Більшість предметів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, введені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (далі – Перелік) у вигляді таблиць 1–4, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (зі змінами, внесеними за Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2014 р. № 712).

Перелік складають з урахуванням положень і вимог відповідних міжнародних конвенцій та протоколів ООН, його постійно змінюють у зв'язку з доповненням новими видами речовин, потенційна небезпека яких зумовлюється тяжкими наслідками як для здоров'я конкретної особи, так і для народного здоров'я (здоров'я населення), економіки, для кожної окремої сім'ї та суспільства загалом.

Наркотичні засоби – це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.

Ознаки наркотичних засобів:

 • 1) медична ознака передбачає здатність вказаних засобів у разі їх вживання викликати наркотичне сп'яніння (ейфорію – хворобливі зміни в організмі людини), а за умови неодноразового вживання й захворювання на наркоманію – стійкий хворобливий потяг до таких засобів;
 • 2) юридична ознака означає, що засіб віднесено до наркотичних за поданням Державної служби України з контролю за наркотиками МОЗ України до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджується Кабінетом Міністрів України і публікується в офіційних друкованих виданнях.

Наркотичні засоби рослинного походження – похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн.

Гашиш – відділена смола, очищена чи неочищена, яку одержують із рослин роду Canabis. Найчастіше зустрічається у вигляді спеціально приготовленої суміші відділеної смоли, пилку рослин та подрібнених верхівок рослин канна біс з різними наповнювачами (наприклад паста, плитки, кульки, таблетки тощо).

Екстракти канна бісу – засоби, одержані з канабісу або його смоли шляхом екстрагування будь-якими розчинниками.

Макова солома – усі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду "мак снотворний", зібрані будь-яким способом, що містять наркотично активні алкалоїди опію.

Марихуана – цілі або різного ступеня подрібнення верхівки рослини канабіс із квітками, залишками стебла чи плодами (за винятком центрального стебла, насіння та листя, якщо вони не супроводжуються верхівками) або окремі їх частини (квітки, пилок), з яких не була виділена смола і які містять тетрагідроканабіноли.

Опій – сік снотворного маку, що згорнувся.

Опій ацетильований – засіб, який отримують шляхом ацетилування опію або екстракційного опію, що містить у своєму складі як алкалоїди опію, так і моноацетилморфін, диацетилморфін, ацетил кодеїн чи їх суміш.

Опій екстракційний (екстракт макової соломи, концентрат макової соломи) – засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) наркотично активних алкалоїдів за допомогою води або органічних розчинників. Він може бути в рідкому, смолоподібному або твердому стані.

Рослина виду "мак снотворний" – рослина виду Papaver somniferum L.

Рослина роду "коноплі" – рослина будь-якого роду Canabis.

Морфій – виготовлений з опію препарат, що має вигляд безколірних кристалів, котрі погано розчиняються у воді.

Героїн – дуже сильний наркотик, що виготовляється з морфію (у 10 разів сильніший за морфій та в 20 разів – за опій).

Кокаїн – дуже дрібні кристали білого кольору, отримані з листя однієї з південноамериканських рослин (кокаїновий кущ).

Кока лист – лист кокаїнового куща, за винятком листя, з якого видалено весь екгонін, кокаїн та інші наркотично активні алкалоїди.

Кокаїновий кущ – рослина будь-якого виду роду Eryrhoxylon.

Синтетичні наркотики – це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто кустарних) з різних хімічних речовин (перетин, мета дон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та ін.).

Психотропні речовини – це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності й справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему чи викликати порушення сприйняття, емоцій, або мислення, поведінки та становлять небезпеку для здоров'я населення в разі зловживання ними.

Ознаки психотропних речовин:

 • 1) медична – психотропні речовини здатні викликати стан одурманювання – сп'яніння та залежності;
 • 2) юридична – речовини віднесено до психотропних Державною службою України з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України, наведено у відповідному Переліку.

До психотропних речовин належать мескалін, амфетамін, барбітал, діазепан, феназепам, ЛСД тощо.

Ще одним елементом складу зазначених правопорушень слугує їх об'єктивна сторона. Оскільки всі вони є проступками з формальним складом, тобто достатня обов'язкова ознака – сам факт учинення протиправного діяння, то можемо дійти висновку, що кожне з перелічених діянь буде вважатися адміністративним правопорушенням відразу ж після його вчинення, незважаючи на те, чи настав протиправний результат від учинення того чи іншого правопорушення, не шукаючи причинного зв'язку між діянням та цим результатом. Наприклад, порушення певних правил і норм; заготівля, переробка чи збут радіоактивно забруднених продуктів харчування; виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами; незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; та інше вважаються адміністративними проступками відразу ж у момент їх учинення і відповідно караються.

Одним із обов'язкових елементів складу кожного з перелічених вище адміністративних правопорушень є їх суб'єкт, тобто особа, яка здійснила проступок і до якої може бути застосоване адміністративне стягнення. Загальними ознаками суб'єкта аналізованих адміністративних проступків і адміністративної відповідальності за них слугує те, що суб'єктом обов'язково є фізична особа – людина, яка досягла 16-річного віку та є осудною на момент учинення правопорушення, тобто розуміє (усвідомлює) протиправність своїх діянь і може керувати ними. Водночас низка вищезазначених статей КУпАП передбачають наявність і спеціального суб'єкта з притаманними лише йому ознаками.

КУпАП визначає таких спеціальних суб'єктів адміністративної відповідальності за порушення в галузі охорони здоров'я населення. Йдеться передусім про:

 • – посадових осіб підприємств, установ, організацій, власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, котрі підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з недотриманням установлених правил у сфері охорони здоров'я населення, забезпечити виконання яких належить до їхніх службових обов'язків;
 • – осіб, що хворі на наркоманію;
 • – осіб, які зловживають наркотичними або психотропними речовинами;
 • – осіб, щодо яких є достатні дані вважати їх хворими на венеричну хворобу;
 • – осіб, які контактували із венерично хворими і потребують профілактичного лікування;
 • – осіб, котрі внаслідок медичного обстеження отримала діагноз "венерична хвороба";
 • – осіб, які отримали у встановленому порядку спеціальний дозвіл на провадження медичної діяльності в галузі народної медицини, та інші особи.

Останнім елементом складу зазначених адміністративних правопорушень є їх суб'єктивна сторона, тобто вина – психічне ставлення суб'єкта до вчиненого ним правопорушення і до шкідливих наслідків, які настали чи могли б настати. Вина є необхідною умовою відповідальності. Якщо в діяннях особи вину не встановлено, а шкідливі наслідки стали результатом випадкових обставин – немає суб'єктивної сторони, немає адміністративного проступку, а отже, немає адміністративної відповідальності. Більшість із перелічених вище проступків можуть бути вчинені як умисно, так і з необережності, однак є проступки, які можуть бути вчинені лише умисно, наприклад, ст. 46 КУпАП (Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою).

За вчинення цих адміністративних правопорушень чинний Кодекс передбачає вживання заходів адміністративної відповідальності, що виявляються в таких санкціях, як накладення штрафу, громадські роботи, конфіскація недоброякісної продукції та знарядь учинення правопорушення, адміністративний арешт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >