< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних правопорушень в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою

Загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою

Однією з важливих соціальних галузей, що пов'язана із забезпеченням гідних умов життя людини, створенням нормальних, здорових, безпечних умов її життєдіяльності, є житлово-комунальне господарство. Це система підприємств, установ та організацій, які виконують виробничі й невиробничі функції за забезпечення населення необхідними ресурсами та надання послуг щодо належного утримання житла, благоустрою населених пунктів і розвитку відповідної інфраструктури.

Згідно зі ст. 47 Конституції України, кожен має право на житло. Держава зобов'язана створити умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надає держава та органи місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату. Нікого не можна примусово позбавити житла, окрім як на підставі закону за рішенням суду.

Проблеми забезпечення ефективного функціонування і визначення перспективних напрямів розвитку галузі житлових прав, житлово-комунального господарства та благоустрою України завжди були, є і будуть одними з найважливіших і найскладніших питань, що турбують науковців, владні структури, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації та населення. Це можна пояснити особливою значущістю сфери життєзабезпечення для економічного та соціального розвитку країни, її міст та регіонів.

Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою передбачено главою 11 КУпАП. До правопорушень, розгляд або складення протоколу за якими належать до компетенції поліцейських, потрібно зарахувати такі діяння:

  • – самоправне зайняття жилого приміщення (ст. 151);
  • – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (ст. 152);
  • – порушення правил тримання собак і котів (ст. 154).

Родовим об'єктом цих правопорушень є суспільні відносини в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Безпосередніми об'єктами цих правопорушень є суспільні відносини в сфері захисту житлових прав громадян (ст. 151 КУпАП), благоустрою населених пунктів (ст. 152 КУпАП) та санітарно-епідеміологічної безпеки або ветеринарної безпеки і здоров'я населення (ст. 154 КУпАП).

Об'єктивну сторону складу адміністративних правопорушень в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою виражено як в активних діях, так і в бездіяльності.

Суб'єкти цих проступків в одних випадках загальні (ст. 151 КУпАП), а в інших – спеціальні, зокрема посадові особи, громадяни, які є суб'єктами підприємницької діяльності (ст. 152 КУпАП).

Суб'єктивну сторону адміністративних правопорушень в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою у КУпАП характеризує наявність вини у формі умислу або необережності (ст. 152), непрямого умислу (ст. 154), а також прямого умислу (ст. 151).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >