Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи внутрішнього аудитуРизики діяльності підприємства і внутрішній контроль (модель COSO)Сучасні уявлення про ризик і контроль. Модель ризику. Визначення ризику. Цілі діяльності організації і ризики, що загрожують їх досягненнюСуть ризику.Вимірювання ризику. Суть ризик-менеджментуВизначення суті внутрішнього контролю. Характеристика елементів системи контролюЕлементи контролюЗалишковий ризикІдентифікація і оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансовій інформації. Концепція суттєвості викривлень у фінансовій інформаціїВизначення суті понять викривлення, помилки, шахрайство, незаконне привласнення активів, неправдива фінансова звітністьХарактеристика концепції суттєвості інформаціїСуть внутрішнього аудитуІсторія виникнення і розвитку внутрішнього аудиту та його необхідністьСуть внутрішнього аудитуВнутрішній аудит у системі корпоративного управління підприємстваВнутрішньокорпоративний контроль і аудитЗагальна характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Основні вимоги Стандартів якісних характеристикХарактеристика стандартів внутрішнього аудитуОсновні вимоги стандартів якісних характеристикОрганізація і методика внутрішнього аудитуМетодичні засади внутрішнього аудитуПредмет аудиту. Характеристика об'єктів аудиту та їх класифікаціяПринципи внутрішнього аудитуАудиторський ризикМетоди аудитуПрийоми аудиторського вибіркового контролю. Види аудиторської вибіркиСуть аудиторського тестування. Види аудиторських тестівПроцес аудиту та аудиторські доказиВикористання аналітичних процедур для отримання аудиторських доказівЗвітність за результатами діяльності служби внутрішнього аудитуОрганізаційні діяльності внутрішнього аудитуХарактеристика стандартів діяльності внутрішнього аудитуВимоги і рекомендації стандартів щодо діяльності внутрішнього аудитуВимоги і рекомендації стандартів щодо функцій внутрішнього аудиту в управлінні ризиками діяльності підприємства і внутрішнім контролемУправління ризиком функції внутрішнього аудитуОцінка внутрішнім аудитом адекватності процесів контролю Оцінна внутрішнім аудитом надійності та цілістності інформаціїОцінка системи забезпечення приватності в організаціїОрганізація служби внутрішнього аудиту на підприємствіФункції та завдання внутрішнього аудитуОрганізація і методика виконання аудиторських завданьСуть і особливості виконання завдань з надання впевненостіПланування аудиторського завданняВиконання аудиторського завдання. Аналіз основних причин. Робочі документи внутрішнього аудитораУзагальнення результатів аудиторської перевіркиРобота з матеріалами перевірки після затвердження аудиторського звітуМоніторинг виконання виданих рекомендаційОцінка та підвищення якості внутрішнього аудитуОрганізація і методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес-процесівРизик орієнтований підхід до перевірки стану внутрішнього контролюОрганізація і методика аудиторської перевірки ефективності внутрішнього контролю бізнес-процесів компаніїВиявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за допомогою внутрішнього аудитуПроцедури внутрішнього аудитора, необхідні для виявлення ознак шахрайства або помилкиФормування відповідної атмосфери в колективі Методика дослідження можливого шахрайста Виправлення помилок і зміни в облікових оцінкахЗловживання в комп'ютерному середовищі. Заходи аудитора щодо зниження ризику шахрайства за допомогою комп'ютераІдентифікація і оцінка ризиків суттєвого викривлення і ознак шахрайства у фінансовій інформаціїВикривлення у фінансовій звітності. Діагностика шахрайства у фінансовій звітностіОзнаки можливого шахрайстваВнутрішній контроль ризику крадіжок
 
Наст >