< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання аналітичних процедур для отримання аудиторських доказів

Рекомендації щодо використання аналітичних процедур встановлені у MCA 520 “Аналітичні процедури”.

Аналітичні процедури – аналіз суттєвих показників і тенденцій, включаючи підсумкове дослідження взаємодій і взаємозв'язків, не відповідних іншій інформації і прогнозним значенням. При проведенні аналітичних процедур використовуються різні методи – від порівнянь до комплексного аналізу із застосуванням статистичних методів.

Аналітичні процедури застосовуються:

 • – при плануванні аудиту (для отримання уявлення про бізнес і виявлення зон ризику);
 • – як процедури перевірки по суті;
 • – при проведенні загального огляду фінансової звітності на останньому етапі аудиту (при формулюванні загального висновку).

Дані процедури можуть бути застосовані до зведеної фінансової звітності, звітності компонентів, окремих елементів фінансової інформації.

Аналітичні процедури згідно з MCA 520 включають розгляд фінансової інформації суб'єкта порівняно з:

 • – зіставною інформацією за попередні періоди;
 • – очікуваними результатами (кошторисними, прогнозними показниками або розрахованими показниками);
 • – аналогічною галузевою інформацією.

При здійсненні аналітичних процедур також розглядаються взаємозв'язки:

 • – між різними елементами фінансової інформації;
 • – між фінансовою і нефінансовою інформацією.

Ступінь довіри аудитора до результатів аналітичних процедур залежить від наступних чинників:

 • – суттєвості статті, що аналізується;
 • – обсягу інших процедур, направлених на ці ж цілі;
 • – точності прогнозування очікуваних результатів аналітичних процедур;
 • – величини ризику системи контролю і невід'ємного ризику. Аудитор повинен досліджувати знайдені в результаті проведення аналітичних процедур значні зміни або взаємозв'язки, що суперечать іншій інформації або відмінні від прогнозованих сум. Дослідження проводиться у вигляді складання запитів керівництву, отримання підтвердження його відповідей і розгляду необхідності використання інших аудиторських процедур у разі незадовільності інформації, одержаної в результаті вищеописаних процедур.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >