< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні діяльності внутрішнього аудиту

План викладу і засвоєння матеріалу

6.1 .Характеристика стандартів діяльності внутрішнього

аудиту

 • 6.2. Вимоги і рекомендації стандартів щодо діяльності внутрішнього аудиту
 • 6.3. Вимоги і рекомендації стандартів щодо функцій внутрішнього аудиту в управлінні ризиками діяльності підприємства
 • 6.4. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві

Характеристика стандартів діяльності внутрішнього аудиту

Стандарти діяльності (2000 – 2600) описують функції внутрішнього аудиту і набір критеріїв, на підставі яких оцінюється ефективна аудиторська діяльність (рис. 6.1). Можна виділити наступні основні компоненти цих стандартів:

1. Управління внутрішнім аудитом.

Головний внутрішній аудитор (керівник СВА) повинен здійснювати ефективне управління внутрішнім аудитом, що дозволяє забезпечити для організації додаткову користь.

2. Суть роботи внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит повинен оцінювати ефективність управління ризиками, внутрішнього контролю і системи корпоративного управління, а також сприяти їх вдосконаленню.

3. Планування аудиторського завдання.

Внутрішні аудитори повинні розробляти і документально оформляти план роботи для кожного аудиторського завдання, у тому числі вказувати цілі завдання, його об'єм, терміни завершення робіт і розподіл ресурсів.

Стандарти діяльності (PERFORMANCE STANDARDS)

 • – 2000 Управління функцією внутрішнього аудиту
 • – 2010 Планування
 • – 2020 Надання інформації та затвердження
 • – 2030 Управління ресурсами
 • – 2040 Політики й процедури
 • – 2050 Координація діяльності
 • – 2060 Звітування вищому виконавчому керівництву та Раді
 • – 2070 зовнішні постачальники пслуг та відповідальність організації за внутрішній аудит
 • – 2100 Сутність роботи внутрішнього аудиту
 • – 2110 Корпоративне управління
 • – 2120 Управління ризиками
 • – 2130 Контроль
 • – 2200 Планування завдання
 • – 2201 Фактори, що необхідно враховувати при плануванні
 • – 2210 Цілі завдання
 • – 2220 Обсяг завдання
 • – 2230 Розподіл ресурсів завдання
 • – 2240 Робоча програма завдання
 • – 2300 Виконання завдання
 • – 2310 Збір інформації
 • – 2320 Аналіз та оцінка
 • – 2330 Документування інформації
 • – 2340 Контроль за виконанням завдання
 • – 2400 Інформування про результати
 • – 2410 Критерії звітування
 • – 2420 Якість звітів
 • – 2421 Помилки та упущення
 • – 2430 Використання фрази “виконано у відповідності до Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту”
 • – 2431 Розкриття інформації про невідповідність
 • – 2440 Поширення результатів
 • – 2445 Загальні висновки
 • – 2500 Моніторинг подальших заходів
 • – 2600 звітування про прийняття ризику
 • 4. Виконання аудиторського завдання. Внутрішні аудитори повинні виявляти, аналізувати, оцінювати і документально оформляти інформацію, необхідну для досягнення мети аудиторського завдання.
 • 5. Повідомлення про результати виконання аудиторського завдання

Внутрішні аудитори повинні передавати сторонам, що беруть участь, інформацію про результати виконання аудиторського завдання.

6. Моніторинг використання результатів виконання аудиторського завдання

Головний внутрішній аудитор (керівник СВА) повинен сформувати систему моніторингу використання результатів, інформація про яких була передана керівникам організації.

7. Вирішення питання про прийняття рівня ризику керівниками організації

Головний внутрішній аудитор (керівник СВА) повинен обговорити з топ-менеджерами питання про прийнятий ними рівень залишкового ризику, якщо він вважає, що цей рівень може виявитися неприйнятним для організації. Якщо питання залишається неврегульованим і після обговорення, головний внутрішній аудитор і τοπ-менеджери повинні передати його в колегіальний керівний орган для ухвалення остаточного рішення.

Стандарти застосування відносяться до конкретних типів аудиторських завдань (гарантійних (А) або консультаційних (С) послуг). Наприклад, Стандарт 2010 (Планування) включає стандарти застосування 2010.А1 і 2010.С1.

Стандарти якісних характеристик і стандарти діяльності застосовуються до усім послуг, що виконуються внутрішнім аудитом. Стандарти практичного застосування розширюють стандарти якісних характеристик і стандарти діяльності відносно вимог, що відносяться до послуг з наданням гарантій (А) (впевненості) або з консультування (С).

Послуги за поданням гарантій означають об'єктивну оцінку внутрішнім аудитором наявних доказів в цілях висловлювання незалежної думки або формулювання висновків відносно організації, діяльності, функції, процесу, системи або іншого об'єкту перевірки. Характер, обсяг і зміст завдання за наданням гарантій визначаються внутрішнім аудитором. Зазвичай в послугах з надання гарантій беруть участь три сторони: (1) особа або група осіб, прямо пов'язані з організацією, діяльністю, функцією, процесом, системою або іншим об'єктом перевірки, – власник процесу; (2) особа або група осіб, що проводять оцінку, – внутрішній аудитор; (3) особа або група осіб, використовуючі результати оцінки, – користувач.

Послуги з консультування спрямовані на надання порад і рекомендацій і зазвичай виконуються у відповідь на спеціальний запит клієнта. Характер, обсяг і зміст завдання з консультування є предметом угоди з клієнтом. Зазвичай в послугах з консультування беруть участь дві сторони: (1) особа або група осіб, що надають консультацію, – внутрішній аудитор і (2) особа або група осіб, що мають потребу і одержують консультацію, – клієнт. В ході виконання послуг з консультування внутрішній аудитор повинен дотримувати об'єктивність і не втручатися в операційну діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >