< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках

Не слід кожну помилку розглядати як шахрайство, а керівника, топ-менеджера як потенційного правопорушника. Багато підприємців бажає чесно працювати і виправляти свої помилки. Тому аудитор повинен керуватися положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках передбачає:

 • 1. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
 • 2. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
 • 3. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.
 • 4. Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.
 • 5. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.
 • 6. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати в тому періоді, у якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди. Облікова політика може змінюватися, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухобліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Не вважається зміною облікової політики для:

 • 1. Подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій.
 • 2. Подій або операцій, які не відбулися раніше
 • 3. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення.
 • 4. Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:
  • а) коригування сальдо перерозподільного прибутку на початок звітного року;
  • б) повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.
 • 5. Якщо суму коригування перерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.

Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах.

Випадки шахрайства та крадіжок касирів Незважаючи на старання служб безпеки, у касирів залишається немало можливостей привласнити чужі гроші. Напружена робота і низька зарплата підштовхують їх до нових і нових засобів крадіжок готівки. У зведеній таблиці (куди ідуть гроші) ми розглянули деякі найбільш поширені схеми крадіжок касирів і методи протидії їм. Незважаючи на удосконалення систем захисту, шахраї залишаються на крок попереду служб безпеки. За оцінкою останніх, на крадіжки касирів у роздрібній торгівлі іноді припадає до половини усіх втрат підприємства від розкрадань персоналу. Ці дані не враховують випадків простої крадіжки готівки з каси, а тільки втрати підприємства від невеликих, але систематичних крадіжок касирами.

Якби не камери відеонагляду, які зараз встановлені за спиною багатьох касирів, виявити і попередити касові крадіжки було б практично неможливо. З іншого боку, катастрофічний дефіцит кваліфікованого персоналу вимагає підприємців закривати очі на деякі провини робітників. А якщо і доводиться звільняти касира-шахрая, це здійснюється без відповідного запису у трудовій книжці, що дозволяє йому знаходити цю ж посаду в іншій компанії. Зможе він здійснювати крадіжку на новому місці, залежить від умов роботи і якості системи контролю, включаючи внутрішній аудит.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >