< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми культури

Залежно від рівня розвитку культури прийнято розрізняти три її форми: елітарну, народну та масову.

Елітарна (висока) культура створюється привілейованою частиною суспільства або на її замовлення професійними творцями. Висока культура часто на десятиліття випереджає середній рівень розвитку сучасної їй культури і цим встановлює для неї певні дороговкази.

Народна культура складається із популярної й фольклорної культур. Популярна культура охоплює сьогоднішній побут, вдачі, звичаї, пісні, танці народу, а фольклорна – його минуле, певна частина якого використовується і в наш час. Автори творів народної культури, як правило, анонімні, самі твори існують в безлічі варіантів, передаються із покоління в покоління. Часто розуміння творів народної культури не вимагає професійного вишколу, воно доступне широкому колу невибагливих споживачів. Хоча вважається, що загальний рівень народної культури є нижчим, ніж рівень культури елітарної, багато явищ народної культури (приміром, рецепти народної медицини) нічим їм не поступаються.

Народна культура в усіх своїх проявах є депозитарієм, сховищем культурної пам'яті, дозволяючи зберігати і передавати крізь віки важливий культурний досвід, передусім, відчуття культурної ідентичності, належності до тієї чи іншої етнокультурної спільноти. Наприклад, у результаті активізації етнічної самосвідомості в 1990-х pp. Крим, як і всю Україну, охопила хвиля фольклорного руху. На противагу фольклорним самодіяльним колективам, створеним за аналогією із професійними народними хорами й ансамблями, виникає й поширюється досвід створення місцевих фольклорних осередків в умовах міста серед молоді, студентів, інтелігенції. При цьому у середовищі фольклорних ансамблів стали природними зустрічі, гостювання, застілля у вигляді традиційних вечорів, посиденьок, ігрищ.

Масова культура – культура, доступна для широких соціальних верств. Вона з'явилася у середині XX ст., завдяки розвитку індустріального виробництва, яке дозволило виготовляти у величезних кількостях відносно якісні і відносно дешеві артефакти, а також завдяки успіхам засобів масової комунікації (від преси до Інтернету), які дозволяють культурним явищам масово і швидко поширюватися по всьому світу. Звичайно, що масова культура, як правило, має меншу художню цінність, ніж елітарна або народна культура. Але в неї найширше коло споживачів і найгнучкіша структура, яка дозволяє задовольняти негайні запити людей. Зрозуміло, що в більш тривалій часовій перспективі прояви масової культури доволі швидко виходять з моди, як це відбувається з певними музичними напрямами, музичними гуртами або окремими виконавцями, тоді як найкращі прояви народної культури виявляються затребуваними і через століття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >