< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Традиційні та нові медіа

Оскільки процес комунікації відбувається через технологічне середовище, то саме через його розвиток в історичній площині можна розглянути розвиток медіа. За останні сто років технології комунікації зазнали ряд суттєвих змін, але цьому передували не менш значущі події в історії людства. Загалом можна виділити п'ять історичних "революцій" у розвитку технічних засобів комунікації:

 • 1. Виникнення людської мови (приблизно 40 тис. років тому);
 • 2. Винахід писемності (приблизно 4000 р. до н. е.);
 • 3. Виготовлення друкованого верстата (1440 н. е.);
 • 4. Впровадження аналогових електронних носіїв інформації (з середини XIX ст.).
 • 5. Поява цифрових носіїв, глобальних комунікаційних мереж (з 80-х років XX ст.).

Комунікативне середовище

Схема. 1. Комунікативне середовище

До традиційних медіа відносять пресу, радіо і телебачення. Нові медіа – термін, що позначає появу цифрових, комп'ютерних, інформаційних, мережевих технологій і комунікацій в кінці XX ст.

Тільки-но в 1980-х pp. з'явилися перші загальнодоступні цифрові персональні комп'ютери, стало можливо говорити про появу нового комунікативного середовища –цифрового. До того основними технічними засобами комунікативного дизайну були статичне друковане середовище та динамічна електронне (аналогове). Співвідношення традиційного і нового комунікативного середовища (традиційних і нових медіа) представлено на схемі 1.

Під динамікою в даному випадку можна розуміти характеристику конкретного носія інформації. У друкованій середовищі зміст визначається один раз, кінцевий продукт розглядається як сукупність форми повідомлення, закріпленого на матеріальному носії, спеціально створеному саме для даного повідомлення. Іншими словами, у нас немає можливості поміняти зміст, не виготовляючи при цьому заново кінцевий продукт. В електронному продукті технічні засоби передачі інформації відокремлені від самої інформації. З єдиного джерела, за певних умов, можна створити нескінченну кількість повідомлень.

Продукт аналогових медіа вже не обмежений простором, як друковані медіа, але має обмеження у часі (тривалість запису, ефір). Продукт цифрових медіа не має таких обмежень, оскільки існує не у вигляді ефіру або відтворення. Користувач може звертатися до нього в будь-який час та в будь-якій послідовності. Тим більш, простір нових медіа не є обмеженим, як, наприклад, розмір друкованого аркуша, а віртуальним, вже не обмеженим фізичними розмірами. Крім того, у середовищі нових медіа можуть існувати паралельно і повноправно до того розрізнені носії інформації, які тепер об'єднуються в один, приміром, текст, звук, статичні і динамічні зображення (відео та анімація). Таким чином, нові медіа в тисячі разів збільшують доступність інформації, значно розширивши поле діяльності людини.

Лев Манович, професор Університета Каліфорнії – СанДієго, у вже класичній книзі "Мова нових медіа" (2001 р.) першим запропонував теоретичні підстави для розуміння того, що таке нові медіа. Він виділяє 5 рис нових медіа:

 • 1) числове втілення – все нові медіа представляють собою цифровий код, певну послідовність нулів і одиниць, з чого випливає, що вони можуть бути описані математично і можуть бути трансформовані за допомогою програм;
 • 2) модульність – кожен елемент середовища, з одного боку, є частиною цілого, єдиного об'єкта, так, веб-сторінка є частиною веб-сайту. З іншого боку, він сам є самостійним об'єктом, що складається з низки самостійних елементів: та ж веб-сторінка складається з окремих зображень (векторних або растрових файлів) і тексту; будь-який об'єкт медіа може бути скопійовано і / або доданий до іншого об'єкта;
 • 3) автоматизація – можливість автоматизувати операції, пов'язані зі створенням, доступом користувачів і маніпулюванням новими медіа;
 • 4) мінливість – необов'язковість бути визначеними хоч би один раз через матеріальну форму (на відміну від традиційних медіа);
 • 5) транскодінг – прямий переклад одного цифрового формату в іншій. Л. Манович розширює значення цього суто технічного терміну до культурних категорій. У нових медіа він виділяє два базових рівня –комп'ютерний і культурний, і транскодінг тут означає взаємовплив цих шарів. Нові медіа навіть не претендують на те, що вони можуть "об'єктивно відображати" реальність, так як вони її повністю конструюють[1].

У літературі можна зустріти і більш загальний погляд на нові медіа. Зокрема, Р. Нойман зазначає, що цифрове середовище нових медіа: змінює де-факто географічні межі, в тисячі разів збільшує обсяги інформації, дає можливість у стільки ж збільшити і швидкість передачі інформації, робить доступним інтерактивне спілкування, дозволяє різним формам комунікації об'єднатися в єдине ціле (мультимедіа).

До важливих аспектів електронного середовища нових медіа часто відносять інтерактивність і персоналізацію. Розглянемо ці характеристики докладніше.

Залежно від напрямку виділяють односпрямовані комунікації, коли відбувається лише передача інформації – газети, радіо, телебачення, виступи ораторів і т.п., і двонаправлені комунікації, коли мається на увазі взаємодія обох сторін комунікації – інтерактивні комунікації. Інтерактивність стала наслідком неймовірно швидкого зростання точок доступу в Інтернет, дигіталізації медіа та медіа-конвергенції (зближення, злиття різних аспектів медіа). Інтерактивні комунікації найбільш яскраво представлені у спілкуванні людей між собою, а також у мобільному середовищі та глобальній мережі.

Сьогодні кожна людина, володіючи мінімальним технічним оснащенням, здатна створити власне медіа-видання в будь-якій формі – текстовій, аудіальній, візуальній. Таким чином нові медіа змінюють модель комунікацій у суспільстві і радикально змінюють спосіб, за допомогою якого ми спілкуємося один з одним. Він Кросбі в праці "Що таке нові медіа?" виділяє три типи комунікацій в медіа. За його словами, межперсональная медіа – це тип "один з одним", мас-медіа – це "один з багатьма", нарешті, нові медіаце тип комунікації "багатьох з багатьма".

Однак слід усвідомлювати, що різні форми медіа мають різні форми інтерактивності, і не кожне цифрове медіа є інтерактивним. Наприклад, цифрове телебачення, де глядач може вибирати канали для перегляду, можна назвати інтерактивним, але воно не належать до нових медіа.

Інша риса, яка визначає суть нових медіа, – персонал нація. Масові комунікації мають на меті передачу однієї й тієї ж інформації багатьом одержувачам. У свою чергу, персоналізовані комунікації є розвитком масових комунікацій, відрізняючись від них тим, що передана інформація змінюється в залежності від інтересів, побажань, статі, віку, географічного положення та інших характеристик одержувача. Найвідоміша пошукова система Google автоматично відкриває сторінку на мові країни, з якої ми заходимо на сайт. Популярна соціальна мережа "Живого журналу" (livejoumal.com) показує записи лише наших друзів у цій мережі (friends), а не всіх користувачів. Оператор мобільного зв'язку намагається вгадати наші інтереси і потреби, надсилаючи пропозицію взяти участь в акціях і завантажити музику. Такі комунікації є персоналізованими, а точніше – квазіперсональними.

Таким чином, можна дійти до висновку, що нові медіа це цифрові технології і середовища, комунікації в яких інтерактивні і персоналізовані.

Важливо, що не всі зазначені вище властивості нових медіа однозначно визначають розбіжності з медіа традиційними, а скоріше показують максимальний потенціал нових медіа. Це відбувається внаслідок того, що класичні традиційні медіа поступово починають використовувати нові технології, такі як цифрова обробка зображень перед публікацією в газетах, наприклад, або цифрове телебачення (яке, однак, як і раніше існує за класичною широкомовною схемою і практично не має властивостей нових медіа, хоча фактично вже перебуває у цифровому середовищі).

 • [1] Manovich L. The Language of New Media. – The MIT Press, 2002.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >