< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форма держави та види територіального устрою

Форма держави – сукупність найбільш загальних ознак держави, зумовлених інституціональними, територіальними і функціональними способами організації влади.

Нині існують такі категорії, які розкривають форму держави:

  • – форма державного правління (інституціональні характеристики організації влади);
  • – форма територіального устрою (характеристики організації влади).

Ефективна держава повинна мати два атрибути: владу і законність. У сучасній політичній теорії владу поділяють на три основні гілки: законодавчу (влада приймати закони), виконавчу (влада реалізовувати та організовувати дотримання законів) і судову (влада судити і карати за порушення закону). У демократичних країнах висунення кандидатур на урядові посади і обрання влади є правом громадян або безпосередньо (прямим загальним голосуванням), або опосередковано (через виборчі дільниці або списки членів політичних партій за пропорційного представництва).

До традиційних форм правління в країнах світу донедавна відносили монархію і олігархію, при цьому владні повноваження влади були зосереджені в руках або однієї людини, або невеликої групи людей. Одним із нововведень демократії є поділ влади на три гілки, які діють незалежно одна від одної в системі стримувань і противаг. Такий поділ запобігає надмірній концентрації влади. По вертикалі влада поділяється між усіма органами та посадовими особами, що належать до тієї чи іншої гілки влади.

У президентських республіках виконавчу владу очолює президент. У країнах із парламентарною формою державного правління, а також у частині республік зі змішаною формою глава держави не входить до системи органів виконавчої влади. Однак він має повноваження у сфері виконавчої влади. У ряді країн зі змішаною формою державного правління (Польща, Румунія, Франція тощо) існує так званий дуалізм виконавчої влади.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >