< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування і розподіл доходів у ринковому господарстві

Поняття доходів і їх структура

У матеріальному виробництві кожної країни формується сукупний суспільний продукт і національний доход.

Сукупний суспільний продукт – це сума матеріальних благ, створених у країні за певний період часу, наприклад, за рік. Національний доход – частина сукупного суспільного продукту за вирахуванням спожитих засобів виробництва, це новостворена вартість. За рахунок цієї величини примножується національне багатство країни. Національний доход – це той пиріг, який випікається і розподіляється між людьми.

Як він ділиться?

Спочатку національний доход розподіляється між власниками факторів виробництва: засобів виробництва і робочою силою або між працею, капіталом і землевласниками. Це первинний розподіл національного доходу.

До первинних доходів відносяться: заробітна плата, прибуток, позичковий відсоток, земельна рента. Надалі ці доходи перерозподіляються через систему податків.

З точки зору функціонування економіки розрізняють такі доходи:

  • 1. Особисті доходи.
  • 2. Сімейні доходи (доходи домашніх господарств).
  • 3. Доходи підприємств і організацій.
  • 4. Доходи на капітал (на власність: акції, облігації, сертифікати і інші цінні папери).
  • 5. Доходи місцевих органів влади.
  • 6. Доходи держави.

Ці доходи можуть виникати суміжно, доповнювати один одного. Так, особисті доходи можуть поєднуватися з доходами на капітал, із земельною рентою і др. Зовнішньо всі ці доходи проявляються як певна сума грошових коштів, одержана відповідним суб'єктом економіки, окремими особами, фірмами, державою, органами влади. У ринковій економіці доход визначають як відповідну суму грошей.

Доход – це грошовий потік. Він складається із суми грошових та натуральних (в грошовій оцінці) надходжень: у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, від власності (у формі відсотків, дивідендів), продажу акцій та інших цінних паперів, нерухомості, особистого та домашнього майна, тварин, продукції особистого підсобного господарства. В доход включаються також різного роду допомоги, пільги; від держави, організацій, спонсорів, родичів, сусідів, знайомих, тощо.

Важливе місце серед доходів займають особисті і сімейні доходи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >