< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Соціальна відповідальність: історія розвитку, суть та значення, типи та напрямки

Соціальна відповідальність – соціальне явище, що являє собою добровільне та свідоме виконання, використання і дотримання суб'єктами суспільних відносин, приписів, соціальних норм, а у разі їхнього порушення – застосування до порушника заходів впливу, передбачених цими нормами.

Соціальна відповідальність має на меті упорядкування, гармонізацію суспільних відносин і забезпечення їхнього поступального та стабільного розвитку.

Історія розвитку

Перші наукові досягнення у дослідженні проблематики соціальної відповідальності спостерігали ще на початку XX ст. їхній систематичний науковий аналіз розпочався з першої наукової праці Г. Боуена "Соціальна відповідальність бізнесмена" (1953 р.), в якій було визначено окреслені умови та напрями подальшої дискусії.

У працях вчених А. Керролла, Д. Віндзор, М. Ван Марревійка, Р. Штойєра подано докладніший аналіз становлення і розвитку аналогічних концепцій соціальної відповідальності та підходів до їх систематизації. Зокрема, А. Керролл, усвідомлюючи складність і суперечність генези соціальної відповідальності, простежив лише основні термінологічні зміни протягом низки десятиріч. Так, 50-ті роки минулого століття він визначив як початок сучасної ери соціальної відповідальності, 60- ті роки XX ст. – як період змістовного поглиблення дефініцій корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, 70-ті роки XX ст. – як поширення різноманітних дефініцій корпоративної соціальної відповідальності бізнесу; 80- ті роки XX ст. характеризуються зменшенням кількості дефініцій, зростанням досліджень і появою альтернативних до наявних (рис. 1.2).

Провідним у розумінні сутності соціальної відповідальності бізнесу є підхід, запропонований К. Девісом, що містить такі положення:

  • 1. Соціальна відповідальність продукується самою суспільною владою. При цьому органи влади повинні створювати умови і самі подавати приклад соціальної відповідальності.
  • 2. Суб'єкти підприємництва повинні, з одного боку, мати ринкові мотиви діяльності, а з іншого, бути відкритими у своїх операціях для громадськості.
  • 3. Соціальні витрати мають бути ретельно обчислені й розглянуті з погляду правомірності їх віднесення до собівартості виготовлення продуктів чи надання послуг.
  • 4. Соціальні витрати, навіть через розподіл за кожним продуктом, послугою, видом діяльності, в остаточному підсумку оплачує споживач.
  • 5. Ділові установи та організації, як і громадяни, залучаються до відповідальності за вирішення поточних соціальних проблем, зокрема й тих, що перебувають за межами звичайних сфер їх діяльності.

Генеза соціальної відповідальності

Рис. 1.2. Генеза соціальної відповідальності

К. Девіс та інші дослідники за результатами аналізування діяльності багатьох корпорацій дійшли висновку, що соціальна відповідальність бізнесу сприяє розвитку та підвищенню іміджу компаній, а її уникнення звужує економічні можливості підприємств. Це дало змогу підтвердити, що в довгостроковій перспективі ті, хто не використовує наявну владу в напрямі, який суспільство вважає відповідальним, має стійку тенденцію до втрати цієї влади.

На початку 90- х років XX ст. спостерігалось збереження напрямів розвитку концепції соціальної відповідальності як теоретичної основи з поступовою трансформацією в альтернативні теорії. На необхідність узгодження соціальної відповідальності бізнесу з поняттям корпоративної стійкості звертають увагу М. Ван Марревійк, Ф. Котлер, Л. Ненсі, Р. Штойср, М. Лангер, А. Конрадт, А. Мартінуззі. Вони запропонували модель, яка пов'язує теоретичну концепцію соціальної відповідальності із концепціями "сталого розвитку", " корпоративної стійкості", " управління відносинами із зацікавленими сторонами". Ця модель надала поштовх до структуризації соціальної відповідальності із виокремленням трьох її складових: проведення першочергових виплат та виконання стратегічних завдань (базова складова), покращення умов праці та збільшення переліку гарантій для робітників та благодійність (рис. 1.3).

Структуризація соціальної відповідальності бізнесу

Рис. 1.3. Структуризація соціальної відповідальності бізнесу

У науковій літературі ототожнюють поняття "соціальна відповідальність" та "корпоративна соціальна відповідальність" через непрофесійний переклад та трактування міжнародних документів з питань корпоративної соціальної відповідальності. Фахівець у сфері соціальної відповідальності компаній X. Гордон Фітч стосовно терміну "соціальна відповідальність" в 70- х роках минулого століття зазначав, що соціальна відповідальність – це спроба вирішити соціальні проблеми, які повністю або частково спричинені діяльністю компаній.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >