< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нефінансові ризики в контексті корпоративної соціальної відповідальності

Важливим економічним ефектом від впровадження програм та заходів соціальної відповідальності є зменшення ризику невизначеності за допомогою налагодженої системи управління нефінансовими ризиками. Нефінансові ризики- це ризики, пов'язані з подіями нефінансового походження. Оцінювання таких ризиків є доволі складним завданням. Загальну характеристику таких ризиків у контексті корпоративної соціальної відповідальності наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Характеристики нефінансових ризиків у контексті корпоративної соціальної відповідальності

Вид

ризику

Характеристики нефінансових ризиків

Різновиди

нефінансових ризиків

1

2

3

Стратегічний ризик

Ризик, що виникає внаслідок рішень, ухвалених чи не ухвалених у процесі управління бізнесом

Зовнішній: використання чи невикористання ділових можливостей, вихід на ринки або вихід з ринків, розробка продуктів для обслуговування ринків, співпраця чи відхилення співпраці з бізнес-партнерами. Внутрішній: виникає внаслідок ухвалення таких рішень, як, наприклад, параметри кредитного ризику, розподіл інвестиційного портфелю та маркетингові ініціативи

Операційний ризик

Потенційні прямі або непрямі втрати, що виникають через неадекватність або відмову внутрішніх процесів, людей або систем, або через зовнішні події (Базельська угода)

Внутрішнє шахрайство. Зовнішнє шахрайство. Практика наймання на роботу та безпека на робочому місці. Клієнти, продукти та практика діяльності. Пошкодження фізичних активів. Порушення бізнесу та відмова систем. Виконання, постачання, управління процесом. Ризик втрати репутації

Політичний

ризик

Міра очікуваної невдачі політичної діяльності, яка визначається як співвідношення імовірності неуспіху вжитих заходів та ступеня несприятливих наслідків, викликаних реалізацією прийнятих політичних рішень

Дія компанії – це ситуація неминучого вибору стратеги КСВ між кількома варіантами дій: менш привабливими, але більш надійними, й більш привабливими, але менш надійними

Соціальний

ризик

Імовірні події, які породжуються об'єктивними соціально-значущими причинами і призводять до втрати заробітку особи, зниження доходів нижче від прожиткового мінімуму, необхідності надання медичної допомоги та потреби в інших соціальних послугах

Страхові та нестрахові соціальні ризики

Кадровий

ризик

Ризики, пов'язані з імовірністю реалізації антропогенних загроз, тобто таких, джерелом яких є поведінка людей, передусім тих, що працюють в компанії

Випадкові й цілеспрямовані

Екологічний

ризик

Ймовірність навмисних або випадкових, поступових та катастрофічних антропогенних змін існуючих природних об'єктів, факторів та екологічних ресурсів

Ризик

дотримання

Виникає через потенційну можливість того, що порушення законів та нормативних актів призведе до несприятливих ухвал за позовами або вжиття регулятивних санкцій, наприклад, у формі грошових штрафів, і негативно вплине на спроможність установи досягати поставлені перед собою бізнесові цілі

Юридичний

ризик

Виникає через необхідність для установи проводити свої операції відповідно до юридичних принципів ведення бізнесу та контрактного права, що застосовуються в усіх юрисдикціях, у яких установа веде свою діяльність, а також через можливість того, що недотримання таких юридичних вимог призведе до неможливості виконання договорів, судових процесів та інших несприятливих наслідків

Регулятивний ризик

Ризик несприятливих змін у законодавчих або нормативних актах, які можуть несприятливо вплинути на діяльність установи або її конкурентоспроможність

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >