< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль менеджера із корпоративної соціальної відповідальності: статус, функції та обов'язки

Вважають, що носіями корпоративної соціальної відповідальності компанії мають бути всі її співробітники. Але професійно діяти в напрямі впровадження і розвитку програм корпоративної соціальної відповідальності має фахівець із цих питань. Загальною ознакою у всіх міжнародних компаніях є наявність спеціального менеджера з КСВ. Крім того, програмами КСВ там займаються всі департаменти.

Завдання та обов'язки менеджера із соціальної відповідальності наведені у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Завдання та обов'язки менеджера з КСВ

Завдання

Обов'язки

1

2

Стратегія

Розробляє стратегію організації у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у відповідності до наданих повноважень і виділених ресурсів. Максимально враховує очікування зацікавлених сторін. Аналізує нефінансові ризики, пов'язані з діяльністю організації, та розробляє заходи щодо запобігання їм. Розробляє та впроваджує систему моніторингу ефективності діяльності організації у сфері КСВ

Програми

Розробляє щорічні програми з КСВ, включно з комунікаційними планами та бюджетами. Впроваджує проекти в межах затвердженої стратегії та програм. Координує розробку та впровадження ініціатив підрозділів організації у сфері КСВ

Внутрішнє

консультування

Надає фахівцям структурних підрозділів організації методичну і консультаційну підтримку, які допоможуть їм вести діяльність підрозділів у відповідності до принципів сталого розвитку

Взаємовідносин и із

стейкхолдерами

Відповідає за побудову конструктивних відносин та активне спілкування із внутрішніми (співробітники організації) та зовнішніми сторонами (профспілки, місцеві громади, органи влади й місцевого самоврядування, громадські організації тощо), сприяє формуванню та підтримці позитивного іміджу організації

Поширення

інформації

Забезпечує поширення інформації, пов'язаної з програмами корпоративної соціальної відповідальності, з використанням усіх доступних каналів комунікації. Забезпечує підвищення рівня поінформованості громади про прихильність організації до принципів корпоративної відповідальності

Соціальна

звітність

Відповідає за підготовку соціального звіту (звіту про сталий розвиток). Забезпечує відповідність звітності щодо нефінансових аспектів діяльності організації з фінансовою та іншою звітністю організації

Менеджер з корпоративної соціальної відповідальності повинен знати:

 • – міжнародні та вітчизняні стандарти і програмні документи щодо соціальної відповідальності, законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність, соціальні та трудові відносини;
 • – умови та особливості конкурентоспроможного функціонування підприємств різних форм власності;
 • – стан і розвиток світової та вітчизняної економіки;
 • – напрямки інноваційної та інвестиційної політики;
 • – методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні;
 • – основні напрями маркетингової діяльності;
 • – взаємозв'язок елементів внутрішнього та факторів зовнішнього середовища підприємства;
 • – екологію, перспективи та світові тенденції розвитку технології галузі;
 • – порядок встановлення господарських зв'язків, методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства, функції та методи управління, теорію управлінських рішень та комунікацій, управління персоналом, психологію управління, конфліктологію, інформаційні технології менеджменту, загальне управління якістю, статистичну звітність, загальні закономірності взаємодії бізнесу та суспільства;
 • – значення і місце етики бізнесу в системі КСВ;
 • – етичні стандарти міжнародного бізнесу;
 • – склад соціальних інвестицій;
 • – механізм економічного регулювання корпоративної соціальної відповідальності;
 • – міжнародні стандарти щодо соціальної звітності;
 • – вимоги до змісту та структури корпоративних соціальних звітів;
 • – діловодство.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >