< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Побудова системи комунікацій з КСВ

Система комунікації з корпоративної соціальної відповідальності передбачає взаємовідносини з ЗМІ, громадськими і державними інститутами, партнерами, інвесторами, місцевою громадськістю, взаємини в колективі. Розглянемо кожен елемент системи комунікацій.

Взаємини із ЗМІ передбачають підготовку й поширення аналітичних прес-матеріалів, ексклюзивні інтерв'ю, прес-моніторинг, прес-заходи та неформальні контакти із журналістами. У виборі ЗМІ для розміщення публікацій підприємства віддають перевагу друкованому слову. У цьому є очевидна причина: газета живе довше, її можна передавати з рук у руки. Крім того, газетні сторінки дають можливість докладніше прокоментувати позицію з того чи іншого питання, налагодити зворотний зв'язок із читачем, публікуючи телефони "гарячих ліній" або довідкових служб. Перевагою ЗМІ є те, що вони доволі гнучкі й оперативні. Повідомлення по радіо або телебаченню можуть бути швидко відкориговані залежно від сезонних, політичних або інших чинників. Щодо недоліків варто вказати те, що інформація в ЗМІ доволі дорога в абсолютному вимірі й не завжди може охопити потрібну аудиторію, тобто трохи "розпилена", а також можливе сусідство інформації конкурентів.

Для встановлення або зміцнення контактів із державними і громадськими структурами можливі такі форми, як участь у діяльності органів влади, здійснення спільних проектів у сфері доброчинності, спонсорства тощо. Як приклад, це підтримка державних програм для захисту незаможних верств населення, розвитку освіти, науки, культури.

Взаємини з партнерами – це окрема група робіт, безпосередньо пов'язана з репутацією організації. Тут не обійтися без підготовки презентаційних матеріалів і привітань партнерів, роботи зі скаргами споживачів, доведення інтересів основних груп споживачів до керівництва, вивчення й оцінки споживчих потреб. Для того, щоб набути прихильності споживачів, компанії необхідно активно залучати їх до розвитку підприємства. Цьому можуть сприяти персональні контакти з представниками цільових аудиторій, висловлення побажань із нагоди дня народження та свят, розсилання подарунків, фінансової та нефінансової звітності, інформаційних брошур. Крім того, покращенню взаємин із партнерами може сприяти проведення спільних заходів, зокрема організація та фінансування заходів у сфері культури, спорту, освіти.

Взаємини із власниками передбачають вивчення думок акціонерів, складання річних, квартальних та інших звітів, підготовку документів для розсилання, проведення зборів, складання фінансових і рекламних оголошень, спеціальні публікації для акціонерів. Важливим є забезпечення участі головних акціонерів у значних подіях внутрішньоорганізаційного життя, наприклад, в урочистих зборах, ювілеях керівництва, культурних, інших неформальних заходах. Це дає змогу поряд із розвитком ділових відносин установлювати й підтримувати більш близькі й довірчі відносини.

Взаємини в колективі. Це система інформування співробітників на різних рівнях, вирішення конфліктних ситуацій у колективі, внутрішні публікації, корпоративні розваги, доведення думки співробітників до керівництва, привітання, створення й поглиблення почуття задоволення співробітників від роботи. Сюди ж можна додати PR- підтримку менеджменту (наприклад, різні премії, нагороди).

Необхідно враховувати й потреби місцевого населення, залучати підприємство до організації громадських заходів, організовувати "зворотний зв'язок" і можливу "відкритість" для місцевого населення, поліпшувати навколишнє середовище.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >