< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародні стандарти звітності зі сталого розвитку

Сьогодні компанії використовують такі системи звітності.

Інструкція зі звітності у сфері сталого розвитку (Глобальна ініціатива зі звітності). Концептуально зміст Інструкції тісно пов'язаний з теоріями сталого розвитку й регіонального балансу. Призначення документа полягає в тому, щоб допомогти компаніям та організаціям, а також сторонам, зацікавленим в їхній діяльності, проаналізувати її з погляду цілей сталого розвитку. Інструкцію можуть використовувати організації будь-якого розміру, галузі й місця розташування. Є додатки з низки галузей, у яких ураховано специфіку галузі, а також інструкція для малих підприємств.

Глобальний договір ООН (Global compact). Договір спонукає ділові кола керуватись у своїй діяльності десятьма основними принципами у сфері дотримання прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища й протидії корупції. Приєднання до цієї ініціативи передбачає щорічну звітність ("повідомлення про досягнутий прогрес"), у якій варто показувати, як підписант застосовує ці принципи на практиці. Методика звітності викладена в документах "Практичний посібник зі складання повідомлення про досягнутий прогрес" і "Встановлюючи зв'язок". Регулярно в різних країнах проводяться семінари й конференції, присвячені практичним результатам роботи учасників.

Серія "стандартів" Account Ability 1000 (АА1000) (Інститут соціальної й етичної підзвітності). За допомогою цих "стандартів" розробники пропонують компаніям та організаціям поліпшити прозорість і підзвітність. За станом на 2008 рік серія АА1000 містила:

  • • "стандарт" основних принципів підзвітності (АА1000APS);
  • • "стандарт" верифікації звітів (АА 1000AS);
  • • "стандарт" взаємодії зі стейкхолдерами (АА 1000SES).

Відмінною ознакою "стандартів" є системний підхід до організації

взаємодії зі стейкхолдерами (акціонерами, співвласниками, учасниками) як до чинника підвищення якості управління та звітності.

Інструкція з добровільної звітності у сфері сталого розвитку компаній нафтогазової галузі (Міжнародна асоціація нафтогазової промисловості зі збереження навколишнього середовища). Завдання Інструкції- підвищення якості нефінансової звітності й порівнянності результатів діяльності компаній нафтогазового сектору. Інструкція багато в чому подібна до Глобальної Ініціативи зі звітності, але містить низку специфічних для галузі показників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >