< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Індекси з корпоративної соціальної відповідальності

Існує велика кількість методів оцінювання ефективності КСВ. Одним з найвагоміших міжнародних показників оцінювання КСВ є індекс сталого розвитку Доу-Джонса.

Індекс сталого розвитку Доу-Джонса є цільовим орієнтиром у галузі розрахунку вартості акціонерного капіталу для оцінки фінансової діяльності компаній, що є міжнародними лідерами сталого розвитку. У табл. 9.1 наведено критерії, які використовуються в індексі. Вони стосуються трьох сфер: економічної, навколишнього середовища і соціальної.

Таблиця 9.1

Критерії оцінки сталого розвитку компаній

Сфера

Критерії

Економічна

Кодекси поведінки, відповідальності. Корупція і хабарництво

Корпоративне управління

Управління ризиками і кризою

Особливі критерії, характерні для галузі

Охорона навколишнього середовища

Звітність із охорони навколишнього середовища

Особливі критерії, характерні для галузі

Соціальна

Корпоративне громадянство/філантропія

Індикатори з управління трудовими практиками

Розвиток людського капіталу

Соціальна звітність

Залучення і спонсорування талановитих осіб

Особливі критерії, характерні для галузі

Документи, які аналізуються додатково: звіти зі сталого розвитку, звіти з навколишнього середовища, звіти з питань охорони праці та безпеки, соціальні звіти, щорічні фінансові звіти, спеціальні звіти (наприклад, щодо управління інтелектуальним капіталом, корпоративним управлінням, науковими дослідженнями, відносинами з співробітниками), інші джерела інформації: внутрішня документація, брошури і веб-сайти. Аналітики також переглядають медіа, прес-релізи, статті, коментарі стейкхолдерів щодо компанії протягом року. Кожний аналітик персонально контактує з компаніями (телефоном, зустрічі тощо) для отримання пояснень щодо деяких питань.

Індекс британської організації "Бізнес у суспільстві". Індекс корпоративної відповідальності (КВ) було вперше представлено в 2002 р. після консультацій із понад 80 організаціями й зацікавленими сторонами. З того часу індекс вважається одним із основних інструментів оцінки соціально відповідальних компаній. Система оцінки дає змогу організації забезпечити системний підхід до управління, вимірювання і звітності щодо бізнес-наслідків у суспільстві і навколишньому середовищі. Більш ніж 300 великих підприємств використовують це як інструмент управління від 2002 р. на постійній основі.

Індекс FTSE 100 ґрунтується на курсах акцій 100 компаній із найбільшою капіталізацією, включених до списку Лондонської фондової біржі, сумарна капіталізація цих компаній становить 80 % капіталізації біржі, компанії мають відповідати ще деяким правилам.

Індекс FTSE 250 ґрунтується на курсах акцій наступних 250 компаній Лондонської фондової біржі, тобто середніх за розміром компаній Великої Британії, які формують 20 % економіки.

Індекс корпоративної відповідальності БІТС розробляється на основі опитування, яке надає компаніям рамки для управління КСВ в організаціях- учасниках. Організація здійснює самооцінку за чотирма сферами соціальної відповідальності:

  • • корпоративна стратегія (10% балів);
  • • інтеграція (23 %);
  • • сфери управління (28 %): громада, навколишнє середовище, ринок, робоче місце;
  • • сфери оцінки і впливу: екологічна: зміна клімату (обов'язково), управління відходами (обов'язково), біорізноманіття, поїздки на роботу і бізнес-поїздки, оцінка впливу в самостійно обраних галузях;
  • • соціальна: здоров'я і залучення співробітників, їх розвиток, рівність і різноманіття, інвестиції в громаду, оцінка впливу в самостійно обраних галузях.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >