< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Соціальний аудит

Одним із механізмів управління соціальним розвитком є соціальний аудит. Соціальний аудит – це перевірка процедур і методів функціонування господарської системи в контексті функціонування соціально-трудових відносин з метою оцінювання їх ефективності та відповідності до законодавчо-нормативних актів. Предметом обстеження соціального аудиту є не просто матеріальні активи або фінансово-економічна та інша інформація, а людський ресурс.

Соціальний аудит може використовувати держава з метою забезпечення сталого і довгострокового соціального розвитку. Соціальний аудит можна застосовувати як інструмент налагодження повноцінного діалогу і співпраці між державою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства.

Основними завданнями соціального аудиту персоналу є:

 • – оцінка кадрової політики, її узгодженості з цілями, завданнями та стратегією розвитку підприємства;
 • – оцінка відповідності планової чисельності персоналу до виробничої програми, кількісного та якісного складу працівників до тактичних і стратегічних цілей організації;
 • – аналіз стабільності зайнятості персоналу;
 • – оцінка відповідності використовуваних методів підбору і відбору персоналу до вимог законодавства, соціальної та економічної ефективності; – аналіз використовуваних методів розташування та адаптації персоналу;
 • – аналіз стану організації та нормування праці, а також умов техніки безпеки; діагностика застосовуваної системи атестації та ділової оцінки персоналу;
 • – аналіз організації оплати праці персоналу, реалізації її відтворювальної, соціальної та стимулювальної функцій;
 • – оцінка системи стимулювання і мотивації праці, забезпечення зацікавленості персоналу в поліпшенні результатів своєї діяльності;
 • – аналіз використовуваних форм навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу; оцінка системи обліку управлінського кадрового потенціалу та його використання в системі просування персоналу службовими сходами;
 • – аналіз системи управління соціально-трудовими відносинами, формуванням сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
 • – оцінка діяльності організації з формування організаційної культури;
 • – оцінка ефективності діяльності служби управління персоналом.

Соціальний аудит дає змогу компанії:

 • – оцінити власні погляди на менеджмент персоналу;
 • – визначити ефективність діяльності своїх підлеглих;
 • – визначити внесок кадрової служби у досягнення цілей організації;
 • – вжити заходів щодо підвищення відповідальності працівників кадрової служби за реалізацію кадрових рішень;
 • – оптимізувати витрати на здійснення кадрових заходів та утримання служби управління людськими ресурсами;
 • – здійснити прогресивні нововведення в галузі управління людськими ресурсами;
 • – оцінити загальний рівень функціонування системи управління персоналом;
 • – оцінити систему інформаційного забезпечення кадрової роботи організації;
 • – удосконалювати внутрішні стандарти системи управління персоналом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >