< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Способи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Соціальну відповідальність бізнесу в Україні подають як вибудовування окремими підприємствами й корпораціями та діловим співтовариством загалом своєї діяльності за такими напрямами:

  • – виробництво якісної продукції та послуг для споживачів;
  • – створення привабливих робочих місць, виплата легальних зарплат, інвестиції в розвиток людського потенціалу;
  • – дотримання вимог законодавства (податкового, екологічного, трудового та ін.);
  • – ефективне ведення бізнесу, орієнтоване на створення доданої економічної вартості та зростання добробуту своїх акціонерів;
  • – урахування суспільних очікувань і загальноприйнятих етичних норм у практиці ведення справ;
  • – внесок у формування громадянського суспільства через партнерські програми та проекти розвитку місцевого співтовариства.

Дотримання зазначених напрямів розвитку соціальної відповідальності бізнесу потребує орієнтації бізнесу на такі принципи:

  • 1) відповідальність бізнесу перед споживачем, яка полягає у слушному ціноутворенні, якості товарів і послуг, турботі про здоров'я і безпеку споживачів, добросовісній конкуренції та рекламі, дотриманні етичних норм ведення бізнесу;
  • 2) соціальний захист найманих працівників підприємств у вигляді дотримання трудових прав і гідної винагороди за працю, охорони праці, забезпечення безпеки та здоров'я на робочому місці, розвитку і підтримки персоналу;
  • 3) ставлення до прав людини та до навколишнього середовища – забезпечення нормального співіснування виробництва й мешканців регіонів заприсутності бізнесу, екологічної безпеки виробництва, ощадливого споживання природних ресурсів і їх повторного використання, утилізації відходів;
  • 4) партнерство з місцевим співтовариством і владою також є обов'язковою умовою відповідальності, яка полягає у співучасті бізнесу в соціально-економічному розвитку територій за напрямами, що заторкують основну діяльність компаній або не стосуються основної діяльності (зокрема благодійні програми соціального й культурного розвитку), підтримці суспільних ініціатив, інститутів громадянського суспільства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >