< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Г. Механізм реалізації декларації

І. Загальна мета

 • 1. Мета нижченаведеного механізму реалізації полягає у наданні підтримки зусиллям, які докладаються членами Організації і спрямовані на сприяння основним принципам та правам, проголошеним у Статуті МОЩ993 154) та Філадельфійській декларації та підтвердженим у цій Декларації.
 • 2. Відповідно до цієї мети, яка має суто характер сприяння, цей механізм реалізації дасть змогу виявити області, у яких допомога Організації через її заходи з технічної співпраці може принести користь її членам та допоможе їм у застосуванні цих основних принципів та прав. Він не підмінює собою існуючі контролюючі механізми і ніяк не перешкоджає їхньому функціонуванню; відповідно, конкретні ситуації, які підпадають під сферу дії цих контролюючих механізмів, не будуть розглядатися чи переглядатися в рамках цього механізму реалізації.
 • 3. В основу наведених нижче двох аспектів цього механізму покладено існуючі процедури: щорічні заходи з реалізації, що стосуються нератифікованих фундаментальних Конвенцій, спричинять лише деякі зміни в існуючих методах застосування параграфа 5 е) статті 19 Статуту (993_ 154); і глобальна доповідь, що має на меті досягти найповнішої результативності від процедур, що здійснюються відповідно до Статуту.

II. Щорічні заходи реалізації щодо нератифікованих фундаментальних конвенцій

A. Мета та сфера охоплення

 • 1. Мета полягає в тому, щоб надати можливість щорічно розглядати за допомогою спрощених процедур, замість обговорення, що проводиться раз на чотири роки, запровадженого Адміністративною радою у 1995 р., зусилля, що докладаються відповідно до Декларації членами Організації, які поки що не ратифікували усіх фундаментальних Конвенцій.
 • 2. Ці заходи будуть щорічно охоплювати чотири області основних принципів та прав, вказаних у цій Декларації.

B. Методи реалізації

 • 1. Заходи будуть грунтуватися на доповідях, що запитуються у членів Організації відповідно до параграфа 5 е) статті 19 Статуту (993_ 154). Формуляри доповідей будуть підготовлені таким чином, щоб отримати від урядів, які не ратифікували одну чи більше фундаментальних Конвенцій, інформацію стосовно усіх змін, які могли мати місце в їхньому законодавстві та практиці, беручи належним чином до уваги статтю 23 Статуту та встановлену практику.
 • 2. Ці доповіді, після того, як їх підготує МБП, будуть розглядатися Адміністративною радою.
 • 3. Для того щоб представити вступ до підготовлених таким чином доповідей та привернути увагу до будь-яких з аспектів, які можуть потребувати більш глибокого обговорення, МБП може звертатися до групи експертів, призначених з цією метою Адміністративною радою.
 • 4. Зміни в існуючих процедурах Адміністративної ради повинні бути перевірені, щоб дати можливість членам Організації, не представленим у Адміністративній раді, у найбільш зручний спосіб вносити роз'яснення, які можуть виявитися необхідними чи корисними під час обговорення на Адміністративній раді, на додаток до інформації, що міститься у їхніх доповідях.

III. Глобальна доповідь

A. Мета та сфера охоплення

 • 1. Мета цієї доповіді полягає в тому, щоб надати динамічну повну картину по кожній з категорій основних принципів та прав, що склалася протягом попередніх чотирьох років, та слугувати основою для оцінки ефективності наданої Організацією підтримки, а також для визначення пріоритетів на наступний період у формі планування заходів з технічної співпраці, що мають на меті, зокрема, мобілізувати внутрішні та зовнішні ресурси, необхідні для їхнього виконання.
 • 2. Доповідь буде щорічно по черзі охоплювати одну з чотирьох категорій основних принципів та прав.

B. Методи підготовки

 • 1. Доповідь, буде готуватися Генеральним директором на підставі офіційної інформації чи інформації, зібраної та перевіреної відповідно до встановлених процедур. Що стосується членів Організації, які не ратифікували фундаментальних Конвенцій, то основою для неї будуть, зокрема, результати виконання вищезгаданих щорічних заходів щодо реалізації. Що стосується членів Організації, які ратифікували відповідні Конвенції, основою для цієї доповіді будуть, зокрема, доповіді, що розглядаються відповідно до статті 22 Статуту (993-154).
 • 2. Ця доповідь буде подаватися Конференції для тристороннього обговорення як доповідь Генерального директора. Конференція може розглядати цю доповідь окремо від доповідей, передбачених у статті 12 її Регламенту (993-165), і може обговорювати її на засіданні, повністю присвяченому цій доповіді, чи у будь-який інший відповідний спосіб. Потім Адміністративна рада повинна буде на одній із своїх найближчих сесій на основі цього обговорення зробити висновки стосовно пріоритетів та планів дій щодо технічної співпраці, які мають бути реалізовані у наступний чотирирічний період.

IV. При цьому розуміється, що:

A. Будуть підготовлені пропозиції щодо поправок до Регламенту

Адміністративної ради та Конференції (993-165), які вимагаються для виконання попередніх пропозицій.

B. Конференція у належний термін обговорить хід виконання цих заходів щодо реалізації у світлі набутого досвіду та дасть оцінку тому, якою мірою було досягнуто викладену у Частині І загальну мету. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II Міжнародне бюро праці, Женева.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >