< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ф. Історія розвитку вітчизняних соціально відповідальних відносин бізнесу і громади

В Україні відносини бізнесу і громади почали формуватись із становлення Київської Русі й тісно пов'язана з історією християнства, яке визначає благодійність однією із найбільших чеснот людини і суспільства.

Однією із найдавніших форм участі підприємців у житті громади можна вважати сплату десятини на потреби церкви, яка на той час була осередком суспільного життя громади. За ці кошти церква здійснювала широку благодійну діяльність, зокрема: опіку над жебраками, хворими, старими, каліками та іншими бідними прошарками населення.

Практика залучення бізнесу до розв'язання соціально-економічних проблем громади в Україні того періоду формувалась виключно на громадських засадах і приватній ініціативі та не перебувала під державним впливом. У той же час почали створюватися соціальні фонди, установи, які мали за головну мету залучення населення до повноцінного громадського життя, а не лише надання матеріальної підтримки.

У після революційний та радянський період благодійництво і громадська діяльність однозначно тлумачилися як негативні явища, притаманні буржуазній культурі й чужі культурі соціалістичній. Радянська влада не визнавала поділу суспільства на багатих і бідних, на благодійників і бенефіціарів. Діяльність благодійних організацій була визнана непотрібною, її замінила державна система охорони здоров'я та соціального забезпечення. Поряд із цим у радянський період отримала поширення така практика соціально відповідальної взаємодії підприємств та громади, як патронат. Тут під патронатом розуміється надання підтримки одержувачеві благодійної допомоги на постійній основі. Система патронату під назвою "шефи і підшефні" передбачала, що велике підприємство брало під свою опіку дитячі садки, школи, інтернати, будинки культури, елементи міської інфраструктури, а інколи й цілі населені пункти. Слід зазначити, що й сьогодні в Україні такий вид взаємовідносин бізнесу і територіальної громади активно розвивається.

На жаль, за роки існування соціалістичної компартійної системи в Україні традиції благодійності та участі представників бізнесу в життєдіяльності громад були значно зруйновані. Відродження їх розпочинається на початку 90-х років XX століття, після проголошення незалежності України. Однак кінець XX- початок XXI століть ознаменувався не лише активізацією процесів соціальної участі бізнесу в розвитку громад і суспільства загалом, а й появою нових інструментів реалізації принципів соціальної корпоративної відповідальності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >