< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ч. Екологічний слід людства

(ecocrisis.files.wordpress.com/2009/01/25031.png)

Екологічний слід людства, що відображає антропогенний тиск на біосферу, в даний час перевищує здатність планети до відновлення приблизно на 30 %, говориться в згаданій доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). " Цей глобальний перерозхід продовжує збільшуватися, призводячи до руйнування екосистем, а також накопиченню відходів та забруднюючих речовин у повітрі, у воді і на суші. Результати перерозходу – зникнення лісів, дефіцит води, зниження біорізноманіття та зміна клімату – становлять дедалі більшу загрозу для добробуту і розвитку всіх країн", – йдеться в документі.

Екологічний слід – це площа біологічно продуктивної території/ акваторії, необхідної для виробництва використовуваних людиною ресурсів та асиміляції відходів. Дана площа дорівнює території, необхідної для забезпечення споживання екологічних ресурсів і послуг: продовольства, волокон, деревини, морепродуктів, землі для будівництва та утилізації вироблених відходів. У цю площу також повинна входити покрита рослинністю територія для поглинання діоксиду вуглецю (С02), що виділяється при спалюванні видобувного палива.

Біоємкість Землі – це площа біологічно продуктивної території / акваторії (орних земель, пасовищ, лісів і рибопромислових зон), яка може використовуватися для задоволення потреб людей.''У 2005 р. глобальний екологічний слід склав 17,5 мільярда глобальних гектарів, або 2,7 глобальних гектара на людину (глобальний гектар являє собою гектар із середньою здатністю до виробництва ресурсів та асиміляції відходів). У той же час, загальна площа продуктивних територій і акваторій планети, або біоємкість, склала 13,6 мільярда глобальних гектарів, або 2,1 глобальних гектара на людину ", – повідомляє WWF.

З усіх складових екологічного сліду в 2005 р. найбільшої продуктивної площі зажадав (<вуглецевий слід'' людства, що виріс у десять разів з 1961 р. Ця складова являє собою біоємкість, необхідну для поглинання викидів С02, пов'язаних із спалюванням видобувного палива, за винятком частки викидів, що поглинається Світовим океаном. Кожна держава також залишає екологічний слід – це площа всіх орних угідь, пасовищ, лісів і рибопромислових зон, необхідних для виробництва продовольства, волокон і деревини, а також для розміщення інфраструктури та асиміляції відходів. У 2005 р. найбільший екологічний слід мали США та Китай, які використовували по 21 % біогмкості планети. При цьому Китай мав набагато менший слід на душу населення, ніж США, але чисельність його населення була більш ніж в чотири рази вище, наголошується в документі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >