< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

"Конкуренцію потрібно вирощувати як фруктовий сад" – цей афористичний вислів одного із керівних працівників Антимонопольного комітету України точно відображає актуальність стратегічних шляхів подальшого розвитку конкурентних відносин і захисту економічної конкуренції в Україні.

Ефективний ринок функціонує лише тоді, коли для його суб'єктів існує повноцінне конкурентне середовище. Конкуренція є основною формою організації ринку. Своєю чергою, рівень розвитку конкуренції є індикатором стану ринку. Світовий досвід однозначно свідчить: тільки ринок, основою якого є повноцінна ефективна конкуренція, гарантує успішний розвиток національної економіки і процвітання суспільства. На початку XXI ст. почали проявлятися нові тенденції' в теорії та практиці антимонопольного регулювання, обумовлені трансформаційними процесами в національній економіці та процесами глобалізації у всесвітньому господарстві.

Розширення сфери конкурентних відносин, забезпечення їх ефективності та цивілізованості є важливою й життєво необхідною передумовою модернізації економіки в Україні. Розвиток конкуренції на товарних ринках є засобом забезпечення сталого економічного зростання, покращання умов для їх ефективного функціонування, удосконалення механізму державного регулювання таких ринків.

Завдання захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, запобігання зловживанням монопольним становищем на ринку та неправомірному обмеженню конкуренції є сьогодні надзвичайно актуальним для української економіки. Конкуренція, безумовно, є потужною рушійною силою економічного розвитку. Від усвідомлення цього факту багато в чому залежатиме формування ефективної системи антимонопольного контролю та регулювання сьогодні та в майбутньому.

Про низький рівень розвитку конкуренції в економіці України свідчить той факт, що протягом останніх років на товарних ринках з обмеженими властивостями для розвитку конкуренції реалізовано більш як 50 відсотків обсягу продукції, в тому числі на повністю монополізованих ринках – більш як 7 відсотків, на ринках з домінуванням однієї компанії – майже 28, на ринках з домінуванням кількох компаній – більш як 1S відсотків[1].

У пропонованому підручнику міститься системний виклад матеріалу щодо теорії та практики антимонопольного контролю та регулювання. Особливістю підручника є те, що питання антимонопольного контролю і регулювання розглядаються стосовно прикладного вирішення управлінських завдань у сфері економічної конкуренції в практиці діяльності органів Антимонопольного комітету України.

Вихідним базисом вивчення навчального курсу "Державне антимонопольне регулювання" є використання чинного законодавства України. Законодавство про захист економічної конкуренції грунтується на нормах, установлених Конституцією України, Господарським кодексом України, і складається із Закону України "Про захист економічної конкуренції", Законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. Усі нормативно-правові положення у підручнику подано станом на 01.03.2014.

Сьогодні фахівець у сфері конкурентної політики повинен бути справжнім менеджером-професіоналом, який володіє методами стратегічного управління, здатний здійснювати всебічне і повноцінне дослідження товарних ринків. Завдання полягає в тому, аби дати майбутньому фахівцю у сфері економічної конкуренції необхідні знання і практичні навички для його професійної діяльності в організаційно-управлінському, адміністративно-господарському, контролюючому, інформаційно-аналітичному напрямках.

  • [1] Концепція загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2013– 2023 роки // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету. – 2012. – № 3. – С.3.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >