< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Наукові та організаційно-правові основи антимонопольного регулювання

Об'єктивна необхідність та сутність антимонопольного регулювання. Предмет та завдання дисципліни

На сучасному етапі розвитку економіки України все більшої актуальності набувають питання антимонопольного контролю та регулювання, захисту конкуренції, недопущення зловживання ринковою владою монополістичними та олігополістичними структурами. Створення конкурентного середовища, захист законних інтересів підприємців і споживачів, регулювання діяльності монополій сприяють підвищенню ефективності функціонування національної економіки і є одними із найважливіших завдань держави.

Ефективні антимонопольне регулювання і контроль безпосередньо сприяють розвиткові конкуренції – дієвого двигуна соціально-економічного прогресу. Родоначальник "економічного дива" повоєнної Німеччини Л. Ерхард зазначав, що вільна і чесна конкуренція є найефективнішим засобом досягнення і забезпечення добробуту суспільства: "Вона одна дає можливість усьому населенню користуватися економічним прогресом, особливо, у їх ролі споживачів. Вона знищує всі привілеї, які не є результатом підвищеної продуктивності праці. Саме через конкуренцію може бути досягнута – у найкращому розумінні цього слова – соціалізація прогресу і прибутку. До того ж вона не дає згаснути особистому прагненню кожного до трудових досягнень. Усі зусилля можуть бути успішними лише доти, доки конкуренції не перешкоджають, або вона не усувається штучними чи юридичними маніпулюваннями"[1].

Основні категорії та поняття

Конкуренція, "правило розумності", поведінкова концепція конкуренції, структуралістська концепція конкуренції, підприємницький тип монополізму, інституційний тип монополізму, цінова і нецінова конкуренція, досконала і недосконала конкуренція, монополія, олігополія, монопсонія, олігопсонія, дуополія, монополістична конкуренція, антимонопольне регулювання, антимонопольний контроль, управління у сфері економічної конкуренції, антимонопольно політика, антимонопольне законодавство.

  • [1] Эрхард Л. Благосостояние для всех / Л. Эрхард [пер. с нем. Б.Б. Багаряцкого, В.Г. Гребенникова]. – М.: Начала-Пресс, 1991. –С. 133.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >