< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Взаємовідносини АМК України із місцевими органами влади

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні та реалізації антимонопольно-конку- рентної політики, взаємодіють з органами АМК України з питань розвитку конкуренції, розроблення загальнодержавних і регіональних програм соціально-економічного розвитку та інформують його про виконання заходів, пов'язаних із реалізацією антимонопольно-конкурентної політики.

Органи АМК України мають право:

 • – вносити до органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, в разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам місцевого самоврядування щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;
 • – вимагати від органів місцевого самоврядування інформацію, в тому числі із обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію антимонопольно-конкурентної політики;
 • – надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів місцевого самоврядування, пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;
 • – взаємодіяти з органами місцевого самоврядування з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
 • – залучати до проведення перевірок спеціалістів органів місцевого самоврядування за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою.

Взаємодіючи з регіональними органами виконавчої влади (місцевими державними адміністраціями) та органами місцевого самоврядування, АМК України спрямовує свою діяльність на визначення пріоритетних завдань реалізації антимонопольно-конкурентної політики держави у відповідному регіоні. При цьому важливі складові цієї взаємодії – вжиття заходів щодо впровадження конкурентних важелів та формування ефективного конкурентного середовища на регіональному рівні, доведення вимог законодавства про захист економічної конкуренції до широкого кола керівників обласного і районного рівнів, погодження проектів документів відповідних органів, надання рекомендацій щодо запобігання та недопущення порушень чинного законодавства у сфері економічної конкуренції, висвітлення цілей конкурентної політики держави в місцевих засобах масової інформації.

Безпосередній державний контроль за дотриманням правових норм щодо захисту економічної конкуренції в регіонах здійснюють територіальні відділення АМК України Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до його компетенції. Органи влади і органи місцевого самоврядування зобов'язані погоджувати з АМК України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію.

До найбільш важливих питань, рішення яких потребують процедури погодження між органами АМК України та органами місцевого самоврядування належать:

 • – затвердження концепцій комплексних програм стосовно розвитку регіонів;
 • – затвердження регіональних програм ринкових перетворень, демонополізації економіки, підтримки підприємництва, залучення іноземних інвестицій, республіканської (Автономної Республіки Крим) та місцевих програм приватизації;
 • – визначення або уточнення функцій і повноважень регіональних та інших об'єднань підприємств, місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів щодо суб'єктів господарювання;
 • – реструктуризація управління в економіці регіонів;
 • – установлення заборон на міжрегіональну реалізацію товарів, інших обмежень прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів.

Спільна участь територіальних відділень Комітету та інших органів на регіональному рівні (в регіональних комісіях з економічної реформи, захисту конкуренції, з боротьби з організованою злочинністю тощо) дає можливість чітко визначати пріоритети та відстоювати позиції з питань підвищення ефективності розвитку конкуренції в регіонах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >