< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спільна діяльність АМК України із правоохоронними, іншими контролюючими органами

Підвищенню ефективності конкурентної політики сприяє взаємодія і координація діяльності органів АМК України з правоохоронними органами (органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України), яка здійснюється на основі відповідних нормативно-правових актів. Необхідним є належне інформаційне забезпечення діяльності з розслідування справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції АМК України має такі повноваження: залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справ, зокрема в разі проведення розслідування; у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання – юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справах про порушення конкурентного законодавства незалежно від місцезнаходження; в разі перешкоди працівникам АМК України при виконанні ними цих повноважень залучати працівників органів внутрішніх справ з метою застосування заходів, передбачених законом, щодо подолання перешкод.

Працівники органів АМК України зобов'язані своєчасно повідомляти правоохоронні органи про ознаки злочинів, які стали їм відомі під час розслідування справ про порушення конкурентного законодавства.

У питаннях проведення спільної роботи, пов'язаної з організацією взаємодії, в передбачених законодавством випадках, АМК України керується відповідними спільними наказами з усіма правоохоронними органами України.

Посилення взаємодії АМК України з відповідними підрозділами органів Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України має важливе значення за умови подальшого вдосконалення діяльності Комітету перш за все як правоохоронного органу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >