< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Взаємодія АМК України із засобами масової інформації та громадськими організаціями

АМК України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі із запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднюють у засобах масової інформації повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення. Важливим у цьому зв'язку є посилення профілактичного спрямування діяльності органів АМК України.

До найбільш відомих громадських організацій, з якими співпрацює АМК України, належать: Український союз промисловців та підприємців, Товариство захисту прав споживачів, Торгово-промислова палата, асоціації та союзи малих і середніх підприємств. Основні питання, що перебувають у центрі взаємодії антимонопольних органів з громадськими організаціями, стосується спільної роботи у сфері вдосконалення нормативно-правової бази реалізації антимонопольно- конкурентної політики, вдосконалення її процесуальних механізмів, інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо основних положень законодавства про захист економічної конкуренції.

У взаємодії АМК України з об'єднаннями промисловців, підприємців та роботодавців найважливішим є створення сприятливих умов розвитку ринкових відносин та ефективного конкурентного середовища. Пріоритетними проблемами в цьому напрямі, зокрема, є: посилення впливу конкуренції на ціноутворення та запровадження моніторингу формування та застосування цін на товари і послуги, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, а також мають вирішальне соціальне значення; запобігання виникненню кризових явищ на окремих товарних ринках; упорядкування та оптимізація державної підтримки окремих підприємств та галузей економіки, приведення практики надання державної допомоги у відповідність до міжнародних норм і правил.

АМК України з часу свого створення активно пропагує цілі й сутність антимонопольно-конкурентної політики, і, перш за все, це відбувається через засоби масової інформації. При цьому використовуються й спеціальні видання, друковані засоби масової інформації, телебачення, радіо, підготовка спеціалізованих видань, проведення семінарів, гарячих телефонних ліній, круглих столів, зустрічей керівних працівників, посадових осіб Комітету з керівниками суб'єктів господарювання, трудовими колективами, населенням.

Офіційну інформацію про свою діяльність у мережі Інтернет АМК України розміщує на своїй web-сторінці amc.gov.ua. Пропаганді законодавства про захист економічної конкуренції сприяє видання юридичного збірника "Законодавство України про захист економічної конкуренції".

Важливою для дослідження товарних ринків є співпраця органів АМК України з маркетинговими компаніями та іншими експертними організаціями, що дає змогу підвищити рівень обґрунтованості висновків у вирішенні проблемних питань у процесі дослідження ринків щодо їх монополізації та запровадити систему постійного моніторингу товарних ринків.

Вагомою складовою в діяльності органів АМК України є запровадження принципу більшої відкритості перед громадськістю. Слід зазначити, що органи Комітету за законом зобов'язані оприлюднювати в засобах масової інформації повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення.

Основою систематичного інформування про діяльність органів АМК України є видання друкованого органу – журналу "Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України", започаткованого в 2002 р. Головне його завдання – пропаганда правових знань, роз'яснення широкому загалу підприємців і споживачів положень Закону України "Про захист економічної конкуренції", інших нормативно-правових та нормативно-інструктивних документів, інформування про роботу органів AMK України.

Відкритість і прозорість діяльності АМК України, встановлення громадського контролю за формуванням та реалізацією конкурентної політики, підвищення відповідальності органів влади і судової системи, забезпечує наближеність вітчизняної системи захисту економічної конкуренції до європейських стандартів.

Серед основних міжнародних інститутів, які роблять найбільш істотний внесок у розвиток конкурентних відносин і міжнародне співробітництво з цих питань, а також визначають основні напрями і механізми взаємодії між країнами, зокрема такі: Комітет з конкуренції ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), Всесвітній форум з питань конкуренції, який проводиться під егідою ОЕСР, Бюро конкуренції, Європейська комісія, Європейська конкурентна мережа, Міжнародна конкурентна мережа, Міжурядова група експертів з питань конкурентної політики і законодавства ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

Базовою структурою для взаємодії конкурентних відомств є Міждержавна рада з антимонопольної політики (МРАП). МРАП створена для зближення національного законодавства в галузі конкуренції та розробки правових основ щодо попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на товарному ринку держав-учасниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >