< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дослідження ринку та його структури

Особлива увага в антимонопольному регулюванні приділяється дослідженню ринків, що є визначальним для аналізу конкурентних відносин і конкурентного середовища, оскільки від чіткості визначення меж, стану та динаміки ринку залежить прийняття відповідними державними органами рішень, які є важливими для суб'єктів господарювання. Дослідження ринків забезпечує наукове розуміння всього комплексу проблем розвитку національної економіки.

Ринок є дуже гнучкий у своєму розвитку, він чуйно реагує на різноманітні соціально-економічні впливи, дуже залежить від політико-психологічних чинників.

Основні категорії та поняття

Ринок, галузевий ринок, товарний ринок (ринок товару), релевантный ринок, кон'юнктура ринку, сегментація товарного ринку, структура ринку, тип (модель) структури ринку, продуктові межі товарного ринку, товар, товарна група, взаємозамінні товари (товари-субститути), взаємодоповнюючі товари (товари-комплементи), перехресна еластичність попиту, диференціація товару, конкурентні переваги, конкурентне позиціювання, конкурентна стратегія, диверсифікація. територіальні межі товарного ринку, ступінь відкритості ринку, часові межі ринку, конкуренти, потенційні конкуренти, суб'єкти товарного ринку, ємність ринку, ринковий потенціал суб'єкта господарювання, частка суб'єкта господарювання на ринку, правило "п'ятивідсоткового порогу".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >