< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заходи АМК України щодо зниження рівня монополізму в національній економіці

Набір заходів Антимонопольного комітету України щодо зниження рівня монополізму в національній економіці суттєво відрізнятиметься залежно від типу ринку:

 • • з конкурентною структурою;
 • • з симетричною олігопольною структурою;
 • • з ознаками домінування;
 • • монополізовані.

Для ринків з конкурентною структурою характерними будуть такі заходи:

 • – моніторинг стану та перспектив розвитку конкуренції на ринку;
 • – запобігання монополізації ринків шляхом контролю за концентрацією та узгодженими діями суб'єктів господарювання;
 • – сприяння розвиткові малого та середнього бізнесу;
 • – протидія встановленню адміністративних бар'єрів входу на ринок/виходу з ринку;
 • – запобігання інституційній монополізації ринку;
 • – контроль та заборона практики недобросовісної конкуренції та ін.

На ринках з симетричною олігопольною структурою зазвичай високим є ризик колективного домінування, протидія якому передбачає:

 • – моніторинг координаційної здатності ринку, заснований на аналізі даних щодо динамічної місткості ринку, кількості та відносних часток учасників ринку, їх виробничого потенціалу, моделей міжфірмової взаємодії тощо;
 • – усунення чи зниження рівня бар'єрів входу на ринок/ виходу з ринку;
 • – обмеження координаційних функцій галузевих асоціацій;
 • – контроль за концентрацією та узгодженими діями суб'єктів господарювання;
 • – моніторинг подібності цін та нецінових умов продажу товарів різними учасниками ринку;
 • – контроль та заборона практики недобросовісної конкуренції та ін.

На ринках з ознаками одноосібного домінування з огляду на високий ризик їх монополізації актуальними будуть такі заходи:

 • – зниження рівня концентрації ринку, в тому числі шляхом сприяння розвиткові малого та середнього бізнесу;
 • – запобігання інституційній монополізації ринку;
 • – усунення чи зниження бар'єрів входу на ринок/виходу з ринку;
 • – заборона концентрацій та узгоджених дій за участю домінуючої фірми;
 • – контроль ціноутворення домінуючої фірми;
 • – контроль та заборона практики недобросовісної конкуренції та ін.

Перелік заходів АМК України щодо зниження рівня монополізму на монополізованих ринках (зазвичай, ринках природної монополії) включає в себе:

 • – контроль ціноутворення фірми-монополіста, державне регулювання цін на її товари/послуги;
 • – виокремлення потенційно конкурентних ринків зі сфери природної монополії та стимулювання розвитку конкуренції на них;
 • – спрощення адміністративних процедур та зниження вартості доступу до товарів та послуг суб'єктів природної монополії;
 • – зниження негативного впливу владно-господарського дуалізму на потенційну конкуренцію тощо.

Спільними для всіх перерахованих типів ринку будуть заходи АМК України щодо:

 • – удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції з метою посилення його ефективності, подальшої гармонізації із сучасним світовим та європейським правовим регулюванням цієї сфери;
 • – запровадження механізмів обов'язкової експертизи проектів регуляторних актів щодо їх впливу на конкуренцію;
 • – забезпечення прозорості процесів концентрації прав власності на виробничі активи вітчизняних підприємств;
 • – запровадження системи контролю над наданням державної допомоги суб'єктам господарювання;
 • – вдосконалення механізмів застосування законодавства про захист економічної конкуренції судами;
 • – оптимізація діяльності органів влади як учасників економічних відносин;
 • – удосконалення практики застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
 • – адвокатування конкуренції.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >