< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державний контроль за монопольним ціноутворенням

Світовий досвід беззаперечно свідчить, що формування та встановлення цін на продукцію, товари й послуги є одним з найважливіших показників розвитку конкуренції та індикатором стану економіки. Ціна є основним механізмом, який забезпечує пропорційність розвитку виробництва, єдність матеріальних інтересів виробників і споживачів, конкурентоспроможність окремих підприємств, галузей та національної економіки в цілому.

Поєднання ринкового механізму саморегулювання, державного регулювання та формування ефективних інститутів, які б забезпечували реалізацію національних інтересів розвитку української економіки покладено в основу політики ціноутворення. Організація контролю з боку державних органів за додержанням дисципліни цін всіма суб'єктами господарювання, зокрема монопольними утвореннями, спрямована на забезпечення захисту економічної конкуренції та є необхідною запорукою функціонування та розвитку ефективного конкурентного середовища в Україні.

Контроль за монопольним ціноутворенням є одним з основних напрямів роботи Антимонопольного комітету України, оскільки зловживання цінового характеру є найпоширенішими видами зловживань монопольним (домінуючим) становищем.

Основні категорії та поняття

Цінова політика, державне регулювання цін, державний контроль за цінами, монопольне ціноутворення, монопольно висока ціна, монопольно низька ціна покупця, декларування зміни ціни, дискримінаційна ціна, дослідження монопольного ціноутворення, ознаки монопольного ціноутворення, відхилення цін, суттєве відхилення цін, доказ монопольного ціноутворення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >