< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах електроенергетики, нафтогазовому комплексі та теплопостачанні

Енергетичні ринки України характеризуються високим рівнем монополізації, хоча майже всі сегменти цих ринків перебувають у сфері державного регулювання.

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, нафтогазовому комплексі та теплопостачанні, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, здійснює НКРЕ.

Основою електроенергетики країни є Об'єднана енергетична система (надалі – ОЕС) України, яка здійснює централізоване електрозабезпечення внутрішніх споживачів, взаємодіє з енергосистемами суміжних держав, забезпечує експорт, імпорт і транзит електроенергії. Вона об'єднує енергогенеруючі потужності та розподільчі мережі регіонів України, які сполучені між собою системними лініями електропередачі, які обслуговуються державним підприємством Національна енергетична компанія "Укренерго" (надалі – ДП НЕК "Укренерго"). Оперативно-технологічне управління ОЕС, управління режимами енергосистеми, а також забезпечення надійності й умов паралельної роботи з енергосистемами інших країн також здійснюється ДП НЕК "Укренерго".

З метою запровадження ринкових відносин в електроенергетиці в листопаді 1996 року був створений Оптовий ринок електричної енергії України (надалі – ОРЕ), який діє на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (надалі – ДЧОРЕ).

ОРЕ було побудовано за принципом "енергетичного пула", де купівля всієї виробленої членами ОРЕ електроенергії та її оптовий продаж здійснюється єдиним суб'єктом господарювання – державним підприємством "Енергоринок", який є оператором ОРЕ і займає монопольне становище на ринку оптової купівлі-продажу електроенергії. Усі виробники та постачальники електричної енергії мають рівноправний доступ до ОРЕ та послуг з передачі енергії електричними мережами, укладають договори купівлі-продажу електричної енергії з ДП "Енергоринок".

У 2012 р. продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали 116 українських виробників електроенергії, у тому числі ДП"НАЕК" Енергоатом" (до складу якого входять 4 атомні станції, одна гідроакумулююча електростанція та одна гідроелектростанція), 5 компаній теплових електростанцій (до складу яких входить 14 ТЕС), 2 компанії ГЕС, у тому числі ПАТ "Укргідроенерго", до складу якого входить 7 ГЕС та 2 ГАЕС, 30 підприємств теплоелектроцентралей та 74 підприємства, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел, та 4 інших підприємства. У такій ситуації ринок електроенергії України є монополізованим.

З 1 січня 2014 року набув чинності Закон України "Про засади функціонування ринку електроенергії України". Проголошена Законом реформа вітчизняного енергоринку передбачає перехід від колишньої моделі єдиного оптового покупця- продавця електричної енергії до нової моделі двосторонніх контрактів – ринку на "добу вперед". Окремі положення Закону впроваджуватимуться поетапно протягом трьох-п'яти років.

На ринку електроенергетики слід створити сприятливі умови для врахування під час формування цін всіх необхідних витрат, пов'язаних з поточним функціонуванням підприємств електроенергетики, а також для інвестування будівництва нових та модернізації діючих потужностей, для чого у підприємств сьогодні немає інвестиційних ресурсів.

Важливе значення має нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі. Єдина газотранспортна система України (надалі – ГТС) – одна з найбільших у світі газотранспортних систем. ГТС України – єдиний виробничий комплекс, що складається з магістральних газопроводів та газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов'язаних з ними об'єктів та споруд, призначених для транспортування, розподілу і зберігання природного газу. Вона виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України у країни Західної та Центральної Європи. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

Ринок природного газу України згідно із Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" від 8 липня 2010 р. № 2467-VI будується, зокрема, на засадах вільного вибору споживачами постачальників природного газу; забезпечення рівних можливостей замовників для доступу до Єдиної газотранспортної системи України; вільної торгівлі природним газом; недопущення дій, спрямованих на спричинення збитків суб'єктам ринку; забезпечення захисту прав та інтересів споживачів природного газу; відповідальності суб'єктів ринку за порушення правил діяльності на ринку природного газу та умов договорів.

Учасниками ринку природного газу є власники природного газу, газодобувні підприємства, газотранспортні підприємства, газорозподільні підприємства, постачальники природного газу та споживачі. Учасники ринку природного газу мають рівні права доступу до ГТС. Ринок природного газу функціонує на конкурентних засадах, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій.

Навесні 1998 р. створено Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" як вертикально інтегровану нафтогазову компанію, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, розвідувального та експлуатаційного буріння, видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу, постачання природного та скрапленого газу споживачам. Її дочірні компанії: "Газ України", "Укргазвидобування" й "Укртрансгаз".

До основних позитивних наслідків Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" належить те, що він закріплює три основоположні принципи, які є ключовими в праві ЄС та від яких значною мірою залежить можливість лібералізації газового ринку:

  • 1) вільний вибір споживачами постачальників газу;
  • 2) вільний і рівний доступ до газових мереж (магістральних газопроводів та внутрішніх газорозподільних мереж) і до потужностей для зберігання газу;
  • 3) відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з його видобування та постачання, а також відокремлення діяльності з розподілу газу від діяльності з його видобування, постачання, зберігання і транспортування (так зване газове розмежування). Прийняття Закону має забезпечити системний підхід до створення умов для стабільного функціонування ринку природного газу та його подальшого розвитку, а також привести "газове" законодавство України у відповідність до права ЄС.

Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін на енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >