< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Транспортна галузь

Транспорт – одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Він повинен задовольняти потреби населення та суспільного виробництва у перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюються відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Єдина транспортна система України (надалі – ЄТС) – технічно, технологічно, економічно взаємозв'заний комплекс різних видів транспорту, який здійснює узгоджену (скоординовану) транспортну діяльність щодо забезпечення потреб економіки в перевезеннях.

Залізничний, морський, річковий, авіаційний та трубопровідний транспорт пов'язані з діяльністю у сферах природних монополій. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у цих сферах є Міністерство інфраструктури України (надалі – Мінінфраструктури України).

Залізничний транспорт – одна з важливих базових галузей економіки України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Залізничний транспорт в Україні – залізничний транспорт загального користування, підпорядкований Державній адміністрації залізничного транспорту України, та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування. Залізничному транспорту належить провідна роль у транспортній системі України.

Основу правового регулювання залізничних пасажирських і вантажних перевезень становлять Закони України: "Про транспорт", "Про залізничний транспорт" та "Статут залізниць України".

Відповідно до Закону України "Про природні монополії" у цій галузі регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у сфері користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування. До суміжних ринків належать внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Органом управління залізничним транспортом загального користування, підвідомчим Міністерству інфраструктури України, є Державна адміністрація залізничного транспорту України (надалі – Укрзалізниця). Укрзалізниця централізовано управляє процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць у сфері організації цього процесу. Де-факто є державним підприємством – займає монопольне (домінуюче) становище у сфері залізничних перевезень.

До сфери управління Укрзалізниці входять шість залізниць – Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно- Західна та Придніпровська, а також інші об'єднання, підприємства, установи і організації залізничного транспорту за переліком, визначеним Мінінфраструктури, в тому числі 14 держпідприємств, 13 профільних акціонованих заводів та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування (див.: Карта залізниць України).

Суб'єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі.

Укрзалізниця здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць у сфері організації цього процесу. Крім питань, пов'язаних з управлінням, Укрзалізниця також здійснює регулювання діяльності залізниць як у сферах природних монополій, так і на суміжних ринках. Вона здійснює, зокрема, формування і реалізацію єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті.

Встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на підставі бюджетної, цінової та тарифної політики у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку і Мінфіном встановлює: тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги; тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень та тимчасово до 31 грудня 2013 р. перевезень швидкісними поїздами категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу).

В Україні функції державного регулювання в авіаційній галузі покладено на Міністерство інфраструктури України, яке відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України.

До сфер діяльності суб'єктів природних монополій, які регулюються відповідно до Закону України "Про природні монополії" в авіаційній галузі належать: управління повітряним рухом; спеціалізовані послуги транспортних терміналів, аеропортів. До суміжних ринків належать – внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним транспортом.

Повітряні перевезення здійснюються відповідно до вимог Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень (Монреаль, 28 травня 1999 року), а також норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Повітряного кодексу України та іншими нормативними актами, та загальних положень про перевезення і правил перевезення та надання послуг.

Основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС) є Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух), яке здійснює діяльність у сфері природних монополій. Підприємство уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації здійснювати аеронавігаційне обслуговування (надалі – АНО) в повітряному просторі, обслуговування повітряного руху України та в повітряному просторі над відкритим морем (надалі – повітряний простір ОПР України), де відповідальність за ОПР покладено на Україну Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО). Відповідно до цього визначено місію Украероруху як надання безпечного та економічно ефективного аеронавігаційного обслуговування користувачам у повітряному просторі ОПР України.

До складу Украероруху входять: Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації України (САІ), Авіакомпанія "Украерорух", Навчально-сертифікаційний центр Украероруху та сім регіональних структурних підрозділів.

У цій галузі проведена реструктуризація авіаційних підприємств шляхом виділення з їх складу аеропортів, що створює належні умови для добросовісної конкуренції, перш за все, завдяки рівним можливостям існування всіх авіакомпаній.

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті є Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України – Міністра інфраструктури України (надалі – Укрморрічінспекція). Укрморрічінспекція входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

До сфер діяльності суб'єктів природних монополій, які регулюються відповідно до Закону України "Про природні монополії" у сфері морського та річкового транспорту належать спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. До суміжних ринків належать – внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів річковим та морським транспортом.

До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту.

Морські перевезення регулюються Кодексом торговельного мореплавства України, інструкціями "Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення агентування і фрахтування морського торговельного флоту", "Умовами і правилами здійснення агентування і фрахтування морського торговельного флоту та контроль за їх дотриманням", "Умовами і правилами здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням", "Правилами митного контролю за переміщенням через митний кордон України суден закордонного плавання", "Збірником тарифів на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України".

Згідно з положеннями Кодексу торговельного мореплавства перевезення вантажів можуть здійснювати суб'єкти підприємницької діяльності у володінні, користуванні або розпорядженні яких перебувають судна, за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність.

До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу річкового транспорту.

Річковий транспорт України представлений міжгалузевим державним об'єднанням "Укррічфлот", яке реформувалося в акціонерну судноплавну компанію, що складається з Головного підприємства та 290 структурних одиниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >