< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заборона дискримінаційних технічних та фізичних торгових обмежень (статті 34, 35, 36)

Бар'єри нефіскального характеру включають адміністративні норми, формальності на кордоні, протекціоністську практику тощо.

Дискримінаційні технічні та фізичні торгові обмеження можна оскаржити згідно зі статтями 34, 35 та 36 ДФЄС.

Стаття 34 говорить: "Кількісні обмеження на імпорт, а також будь-які еквівалентні їм заходи забороняються між державами- членами", а ст. 35 стверджує: "Кількісні обмеження на експорт, а також будь-які еквівалентні їм заходи забороняються між державами-членами".

Статті 34 та 35 мають пряму дію (справа 74/76 Ianelly & Vbipy [1977]).

Стаття 36 містить перелік винятків із цих заборон, які стосуються принципів суспільної моралі, публічного порядку та державної безпеки; захисту здоров'я та життя людей, тварин чи рослин; захисту національних багатств, які мають художню, історичну чи археологічну цінність; захисту промислової і комерційної власності.

Таким чином, із самого початку функціонування внутрішнього ринку був винайдений баланс між прагненням до вільної торгівлі і визнанням того, що держави-члени зберігають чітко визначену компетенцію для захисту важливих національних інтересів.

Але практика вимагала постійного уточнення цього балансу.

Заборона кількісних обмежень (ст. 34)

Сфера застосування ст. 34 стосується фізичних торгових обмежень: формальностей на кордоні; спонсорування урядами компаній на користь товарів власного виробництва; вимоги щодо підтвердження автентичності продукції; національних норм, які однаково застосовуються для вітчизняних та імпортованих товарів і визначають дозволені у продуктах харчування інгредієнти.

В установчих договорах немає поняття кількісних обмежень. У справі 2/73 Geddo [1973] Суд ЄС визначив кількісні обмеження як "заходи, що дорівнюють повному чи частковому, залежно від обставин, обмеженню імпорту, експорту або транзиту товарів". Це насамперед стосується встановлення квот та заборон. У випадку встановлення квот держава-член накладає кількісні обмеження на імпорт певної продукції з метою забезпечення захисту своєї промисловості, яка виробляє цю продукцію. У випадку встановлення заборон держава-член може повністю заборонити імпорт з іншої країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >