< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Директива про права акціонерів

Одним із останніх документів у галузі корпоративного права ЄС стала прийнята у 2007 р. Директива № 2007/36 про реалізацію окремих прав акціонерів лістингових товариств, спрямована на гармонізацію питань діяльності товариств, акції яких допущені до біржових торгів. Метою Директиви є забезпечення ефективного здійснення власниками голосуючих акцій права голосу на загальних зборах акціонерів та усунення "технічних" перешкод для голосування. Зокрема, Директива передбачає можливість письмового й електронного голосування (ст. 8), координує приписи про здійснення права голосу через представників (статті 10, 11, 13), визначає порядок повідомлення про скликання зборів (ст. 5), врегульовує питання, пов'язані з правом акціонера ставити питання (ст. 9), тощо.

Таким чином, практика ЄС у сфері корпоративного права засвідчила, що в цілому шляхом прийняття директив можуть бути координовані будь-які, зокрема й найгостріші, розбіжності між правовими системами держав-членів. Прийняті у галузі корпоративного права директиви ЄС загалом позитивно вплинули на національне право держав-членів. Вони сприяли покращенню рівня захисту учасників компаній і третіх осіб, зробили правове регулювання багатьох важливих аспектів діяльності юридичних осіб більш схожим та передбачуваним.

Проте через складність досягнення компромісу всіма державами-членами декілька важливих питань корпоративного права залишається поза межами гармонізації. Такими є питання, пов'язані із структурою компаній (все ще не прийнято проект П'ятої Директиви); питання діяльності групи компаній (проект Дев'ятої Директиви), питання ліквідації компаній тощо. Серйозним недоліком корпоративного права ЄС у доктрині європейського права визначається також відмова від прийняття акта, який безпосередньо забезпечував би реалізацію свободи переміщення, а саме – Директиви про перенесення статутного місцезнаходження компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >