< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетингові дослідження планування збуту і контролю продукції

  • 3.1. Теоретичні засади дослідження ринку.
  • 3.2. Планування маркетингових досліджень.
  • 3.3. Оцінка ринку збуту продукції.
  • 3.4. Планування реклами.
  • 3.5. Планування збуту продукції.

Ключові терміни: ринок, попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, ринкова рівновага, цінова еластичність попиту і пропозиції, місткість ринку, сегментація ринку, маркетингові дослідження, маркетингова діяльність, стратегічний маркетинговий план, оперативний маркетинговий план, програма маркетингу, портфельний аналіз бізнесу, стратегічна зона господарювання, стратегічна портфельна матриця, матриця Бостонської консультаційної групи, "зірки", "дійні корови", "важкі діти", "собаки", маркетингові стратегії, матриця GE/McKinsey, реклама, планування реклами, носій реклами, рекламне повідомлення, рекламний бюджет, ефективність реклами, економічний ефект реклами, план збуту продукції, обсяг реалізованої продукції, фактори впливу на збут.

Література: [5, 6, 15, 16, 34, 51, 53, 57, 60, 76, 78, 82, 83, 92, 95, 100, 107, 109,112,113,115,143,157,166].

У процесі вивчення матеріалів теми студентам необхідно засвоїти теоретичні засади дослідження ринку, з'ясувати сутність, ціль, завдання та зміст маркетингових досліджень, уяснити необхідність і роль маркетингових досліджень у плануванні на підприємстві, опанувати сутність, призначення та методи портфельного аналізу, охарактеризувати види, носії реклами та їхнє призначення, зрозуміти методи формування рекламного бюджету і визначення ефективності реклами, вивчити зміст та особливості планування збуту продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >