< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю

  • 7.1. Виробнича потужність підприємства: поняття, фактори, види.
  • 7.2. Розроблення планового балансу виробничої потужності та визначення оптимальної її величини.
  • 7.3. Розрахунки виробничої потужності структурних підрозділів конкретного підприємства і підприємств різних галузей.
  • 7.4. Визначення потреби в устаткуванні та коефіцієнта його завантаження.
  • 7.5. Виробничі потужності підприємств із яскраво вираженою сезонністю споживання їхньої продукції.

Ключові терміни: виробнича потужність: перспективна, проектна, діюча, планова, середньорічна, вхідна, вихідна, необхідна і наявна; фактори виробничої потужності; баланс виробничої потужності; календарний, режимний, ефективний фонди часу; пропускна здатність та завантаження устаткування і виробничої площі; коефіцієнт завантаження виробничої потужності, "вузькі" і "широкі" місця, оптимізація величини виробничої потужності.

Література: [6, 14, 18, 19, 36,47,48, 51, 56, 57, 82, 83, 97, 103, 109, 111, 115, 138, 143,151, 162, 166].

У процесі вивчення матеріалів цієї теми студентам потрібно отримати знання щодо сутності, виробничої потужності підприємства, її факторів та ролі в операційній діяльності підприємства; засвоїти види виробничої потужності; опанувати методи і особливості розрахунків виробничої потужності підприємств різних галузей та їхніх підрозділів; усвідомити характеристику виробничих потужностей підприємств із яскраво вираженою сезонністю споживання їхньої продукції; навчитися виявляти резерви і окреслювати шляхи зростання коефіцієнта завантаження виробничої потужності; оволодіти навиками розрахунків виробничої потужності та оптимізації її величини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >