< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Персонал i оплата праці

  • 8.1. Значення, зміст, завдання та вхідні дані до складання плану.
  • 8.2. Планування продуктивності праці.
  • 8.3. Наукова організація праці та її впровадження на підприємстві.
  • 8.4. Планування кількості персоналу за категоріями.
  • 8.5. Тарифна і безтарифна системи оплати праці та основні їхні елементи.
  • 8.6. Планування оплати праці персоналу.

Ключові терміни: ресурси праці; персонал підприємства; працівники, керівники, фахівці, службовці, робітники; облікова, середньооблікова кількість штатних працівників; середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості; явочна кількість працівників; режим праці та відпочинку; норми і нормативи праці; методи визначення кількості персоналу; баланс робочого часу; фонди робочого часу; табель-календар, продуктивність праці; фактори зростання, рівень і темпи показників, виробіток, трудомісткість; наукова організація праці, її принципи та завдання; заробітна плата; фонд оплати праці; тарифна система; безтарифна система; середня, додаткова заробітна плата; заохочувальні та компенсаційні виплати; тарифний, годинний, денний, місячний фонди оплати праці; методи планування фонду оплати праці.

Література; [6, 39, 43, 44, 51, 52, 55, 57, 72, 82, 83, 87, 91, 103, 105, 109, 115,128,137,151, 160,162,169,170].

У процесі вивчення теми завдання студента полягає в тому, щоб охарактеризувати сутність персоналу, продуктивності праці, заробітної плати, чітко з'ясувати необхідність, зміст, значення планування персоналу та заробітної плати; зрозуміти роль і методи розрахунку рівня та динаміки продуктивності праці за факторами зростання, сутність, завдання та принципи наукової організації праці; опанувати показники та методи визначення кількості персоналу, фонду оплати праці; засвоїти особливості розрахунку кількості працівників різних категорій; розібратися із сутністю та елементами тарифної і безтарифної систем оплати праці, з видами і складниками фондів оплати праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >