< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Витрати виробництва

  • 10.1. Значення, завдання плану і порядок його розроблення.
  • 10.2. Механізм класифікації витрат на виробництво продукції.
  • 10.3. Методи обчислення зниження собівартості продукції.
  • 10.4. Калькулювання собівартості продукції.
  • 10.4.1. Методи калькулювання собівартості продукції.
  • 10.4.2. Зміст етапів калькулювання собівартості продукції.
  • 10.4.3. Приклад розрахунку планової калькуляції собівартості виробів.
  • 10.5. Складання кошторису витрат підприємства.

Ключові терміни: Планування; план; планові показники; витрати виробництва; вихш витрат; елементи витрат; собівартість продукції; фактори формування собівартості; методи планування зниження собівартості продукції: факторний, індексний; калькулювання; калькуляція; об'єкт калькулювання; калькуляційна одиниця; статті калькуляції; методи калькулювання: нормативний, за замовленнями, попроцесний, параметричний; стандарт-кост, директ-кост; кошторис витрат.

Література: [6, 19, 38, 51, 57, 58, 70, 74, 82, 83, 86, 88, 90, 103, 109, 115, 118, 143,147,148, 150, 151, 161, 162, 166, 168,173].

Завданням студентів у процесі вивчення матеріалів теми є з'ясування сутності, ролі та змісту планування витрат виробництва і собівартості продукції і поглиблення знань щодо видів витрат виробництва та ознак їх класифікації і усвідомлення необхідності зниження витрат виробництва; засвоєння методів розрахунків зниження собівартості продукції за факторами і опанування методів і практичних навичок складання калькуляцій собівартості продукції і кошторисів витрат

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >