< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки

Динамічність попиту на продукцію (роботи, послуги) за умов конкурентного ринку вимагає постійного оновлення номенклатури й асортименту виробів.

Оновлення продукції передбачає виконання складного комплексу взаємопов'язаних і взаємозумовлених дослідних, технічних та виробничих робіт щодо розроблення і виробництва нових конкурентоспроможних виробів, здатних як найкраще задовільнити потреби споживачів.

Новий виріб виготовляється і продається на ринку певний час, протягом якого обсяги його продажу змінюються. Періодичні коливання обсягів і тривалості збуту виробленої продукції називають її життєвим циклом. Складовою його частиною є цикл створення й освоєння у виробництві нового виробу, який містить сукупність стадій і етапів робіт.

Виробництво складного технічного виробу потребує виконання науково-дослідних, конструкторсько-технологічних та організаційно-матеріальних робіт. Усі ці роботи виконуються послідовно-паралельно.

Основне завдання планування оновлення продукції – це забезпечення своєчасного і якісного виконання всього комплексу робіт із запуску нового виробу у виробництво та поставку його на ринок з мінімальними витратами.

Важливим завданням планування оновлення продукції є розроблення й освоєння у виробництві високотехнологічних сучасних виробів.

Технологічність нового виробу зумовлюється низкою різнобічних факторів і оцінюється сукупністю показників.

Особливу увагу в процесі планування оновлення продукції слід приділяти вибору її варіанту, оскільки виготовити конкурентоспроможний виріб за сучасних умов можна різноманітними методами з різними витратами. Ефективність технологічного процесу оцінюють показником технологічної собівартості. Кращим варіантом технологічного процесу є той, який забезпечує мінімальну технологічну собівартість нового виробу. Важливе місце у виборі варіанта технологічного процесу займає визначення рівноважного (критичного) обсягу виготовлення нового виробу, за якого технологічна собівартість за двома зіставними варіантами однакова.

Календарне планування оновлення продукції полягає у визначенні тривалості та послідовності окремих етапів робіт, узгодження їх виконання в часі і встановлення загальної тривалості всього комплексу робіт. Важливе місце в календарному плануванні оновлення продукції відведено складанню загального календарного графіка розроблення нового виробу, на підставі якого розробляються детальні об'ємно-календарні графіки виконання робіт окремими підрозділами та виконавцями.

Для планування розроблення й освоєння виробництва нескладних виробів використовують лінійні графіки Ганта. Планування оновлення складних технічних виробів здійснюється за допомогою системи СПУ, яке має низку переваг. Основним плановим документом у системі СПУ є сітьовий графік. Розроблена сітьова модель аналізується, оптимізується і використовується для оперативного управління виконанням комплексу робіт.

Невід'ємною складовою частиною планування оновлення продукції є складання кошторисної калькуляції вартості розроблення нового виробу за сукупністю статей. Кошторисну вартість розроблення нового виробу можна визначити різними методами наближеного розрахунку, серед яких поширеними є метод розрахунку за значенням однієї зі статей кошторису витрат.

При розробленні складних виробів не завжди можливо і доцільно виконувати всі роботи безпосередньо на підприємстві. У цих випадках частину робіт, насамперед, проектно-конструкторських, виконують спеціалізовані організації за домовленістю з підприємством-виробником нового виробу. Взаємовідносини між виконавцем і замовником регламентує договір на створення нової науково-технічної продукції. При цьому також складається кошторисна калькуляція витрат, календарний план виконання робіт, джерела фінансування, очікувані результати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >