< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційно-технічний розвиток

  • 13.1. Зміст, завдання і порядок розроблення плану технічного й організаційного розвитку на підприємстві.
  • 13.2. Система показників оцінки організаційно-технічного і організаційного рівня виробництва.
  • 13.3. Планування технічного рівня виробництва.
  • 13.4. Планування рівня організації виробництва і праці.
  • 13.5. Показники та методики визначення ефективності планових заходів щодо підвищення організаційно-технічного рівня.
  • 13.6. Фінансування за допомогою позичкового капіталу.

Ключові терміни: організаційно-технічний розвиток; технічний рівень; рівень організації виробництва і праці; планові показники: часткові, узагальнювальні, інтегральні; розподіл праці: технологічний, функціональний, професійний, кваліфікаційний; методи визначення економічної ефективності заходів; інвестиції; дисконтована вартість капіталу; внутрішня норма процента; позичковий капітал.

Література: [6,23,44, 82, 84, 97, 102, 111, 113, 114, 115, 124, 143].

У процесі вивчення матеріалів цієї теми завданням студентів є отримання теоретичних знань із сутності, змісту та особливостей планування організаційно-технічного розвитку підприємства; засвоєння системи його планових показників та методів їхнього розрахунку; опанування практичними навичками оцінки та планування технічного рівня виробництва, рівня організації праці, досконалості й ефективності управління; поглиблення знань щодо обгрунтування економічної доцільності й ефективності планових заходів з підвищення організаційно-технічного рівня; засвоєння сутності, планування інвестицій, критеріїв їхнього вибору та показників доцільності й фінансування за допомогою позиченого капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >