< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спосіб життя і здоров'я: педагогічна та медична валеологія

Якщо стан всіх чинників, що визначають здоров'я, прийняти за 100 %, то їхній вплив на наше здоров'я розподілиться в таких співвідношеннях:

  • а) людський чинник – 25,0 % (фізичне здоров'я – 10,0 %, психічне здоров'я – 15,0 %);
  • б) екологічний чинник – 25,0 % (екзоекологія – 10,0 %, ендоекологія – 15,0 %);
  • в) соціально-педагогічний чинник – 40,0 % (спосіб життя: матеріальні умови праці, навчання і побуту – 20,0 %, поведінка, режим життя, звички – 25,0 %);
  • г) медичний чинник – 10,0 %. Цифри, звичайно, середньостатистичні.

Спадковість, екологія, спосіб життя й охорона здоров'я – головні чинники, що визначають тривалість нашого життя.

Рухова активність і фізичне здоров'я

Загальновідома роль фізичної культури в здоровому розвитку людини, і чим раніше ми почнемо формувати звичку у дітей розпочинати день з ранкової гімнастики, тим міцніше вони будуть. Приклад батьків – нічим неможливо замінити. В Росії, наприклад, лише 6,0 % родин розпочинають день з ранкової гімнастики, в США – 78,0 %, Японії – 75,0 %, Німеччині – 68,0 %.

Лікар зобов'язаний донести до кожного свого пацієнта одну незаперечну істину: фізична культура, ранкова гімнастика повинні „умити кров'ю" 640 м'язів, що налічуються у людини. Як говорили лікарі Давнього Сходу: у серця – „царственого м'яза” – є 640 помічників (кожен м'яз – „мале серце"). Правило „640 + 1" повинна знати кожна людина з дитинства: допоможи своєму серцю (1) працею всіх кісткових м'язів (640). І ти проживеш довго.

Гіподинамія всі навантаження покладає на серце, яке в цих умовах швидше зношується, старіє. Ранкова гімнастика – це закріплене довголіття і профілактика серцево-судинної патології.

Здоров'я людини визначається безліччю впливів, однак серед багатьох чинників, що залежать від дій людини і можуть бути змінені нашою волею і наполегливістю, шо вирішальне значення належить руховій активності. Цей фактор у найбільшій „очищеній і концентрованій" формі є основним засобом, що використовується у фізичній культурі і спорті.

Два діючі початки містять самі різні види рухової активності, шо використовуються під час занять фізичними вправами, інформацію й енергію. Робота м'язів – не тільки механічні дії, що допомагають організму подолати силу ваги. V кожній дрібній дії, у будь – якому скорочені м'язових волокон, із яких складаються кісткові м'язи, у кожнім напружені зв'язок, сухожиль – джерело нервових імпульсів, що надходять по нервових волокнах до центральної нервової системи, а відтіля поширюються по всіх без винятку внутрішніх органах. Робота м'язів є джерелом інформації, шо сприймає кожен орган і кожна клітина організму. Внаслідок дії цих імпульсів поліпшується стан і підвищується життєдіяльність організму людини. Рефлекторні впливи від м'язів, що скорочуються, і інших ланок рухового апарату – називають моторно-вісцеральними рефлексами – роблять трофічний, тобто стимулюючий вплив, внаслідок чого підвищується функціональна діяльність організму. В цьому їх винятково важливе значення для організму (І. В. Муравов, 1991).

Таким чином, м'язи і руховий апарат в цілому являють собою самий великий орган почуттів – адже тільки м'язи складають майже половину (близько 2/3) маси всього тіла, а якщо врахувати ше й кістки, зв'язки і сухожилля, то ця величина перевищує 50,0 %. Інформація, що виникає в процесі м'язової діяльності, дуже важлива для життя. Хибно думати, що моторно-вісцеральні рефлекси не несуть змістовної інформації і зміст властивий лише тим сигналам, що мають визначне вираження – словесне, образне або музичне. Інформація, шо надходить від м'язів, зв'язок і сухожиль, має сенс – однак це зміст біологічний, його „прочитують" клітини, тканини й органи. „Мова", на якій обмінюються інформацією м'язи з внутрішніми органами при виконанні фізичних вправ, на рідкість насичена, причому це, поза всяким сумнівом, самий древній із усіх видів інформації, це мова внутрішнього спілкування органів і тканин між собою. Важливе значення сигналів, що надходять від моторно – вісцеральних рефлексів, полягає в тому, що м'язи стимулюють обмін речовин і енергії, підвищують економічність життєдіяльності тканин, їхню працездатність і, врешті-решт, поліпшують стан здоров'я.

М'язи – це могутній генератор енергії, що нагромаджує енергію у всіх органах і тканинах організму. Моторно-вісцеральні рефлекси відіграють роль своєрідних „приводів”, через які тканинам передаються стимули, що активізують енергетичні процеси у всіх тканинах організму. Працюючи, стомлюючись і відновлюючись, органи і тканини піднімаються на більш високий енергетичний рівень. В основі виходу на новий рівень енергії лежить стимуляція відбудовних процесів під впливом зв'язаного з виконанням фізичних навантажень стомлення.

Рухова активність проникає своїми впливами в самі основи життєвих процесів. „В основі життя лежить сполучення трьох потоків: потоку речовини, потоку енергії і потоку інформації, – відзначав біохімік академік В. А. Енгельгард, – вони якісно глибоко різні, але зливаються в деяку єдність вищого порядку, яку можна б охарактеризувати як „біотичну триєдність", що складає динамічну основу життя”.

Всі три складові потоки життя потоку підкоряються впливам засобів фізичної культури. Рухова активність сприяє повноцінному використанню речовин, що надходять в організм з їжею, фізичні вправи забезпечують використання цих речовин для підвищення енергетичного рівня, на якому реалізується життєдіяльність організму, і нарешті, вправи з факторами, що гартують, приносять тканинам організму найціннішу в біологічному відношенні інформацію, що стимулює життєдіяльність всіх органів і тканин.

Таким чином, під контролем і керуванням рухової активності знаходяться всі три основних компоненти біотичної триєдності, що є динамічним фундаментом життєвих процесів. Це, однак, не означає, що кожен із засобів, а також кожен визначений спосіб їхнього впливу на організм відрізняється істотною своєрідністю свого впливу. Так, вплив фізичних вправ забезпечують енергетичні і пластичні придбання – в результаті цих впливів зростає енергетичний рівень організму, тобто його здатність протистояти впливам, що руйнують, змінюються клітинні структури тканин і органів. Вправи виявляються також своєрідними „каталізаторами” нагромадження корисних і усунення небезпечних речовин в організмі.

Все відоме нам про вплив засобів фізичної культури і спорту на організм свідчить про те, що сутністю всіх цих реакцій є збільшення негентропії організму, його життєздатності, протистояння будь-яким несприятливим факторам зовнішнього і внутрішнього середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >