< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела мотивації

Мотиви можна також класифікувати і за джерелом їх виникнення. Наприклад, деякі мотиви виникають із зовнішніх по відношенню до індивіду чи завдання джерел. До них відносяться:

  • 1. Різні форми наявного чи непрямого соціального заохочення (схвалення, похвала).
  • 2. Більш відчутні ознаки успіху (грошові винагородження, подарунки).
  • 3. Інші джерела – особливості психіки даної особистості, особиста потреба в успіху, визнання, спілкуванні з іншими тощо, а також особливості самого рухового завдання.
  • 4. Такі якості, як новизна, технічна чи фізична складність фізичних вправ.

Вимір мотивів

Мотивації можна виміряти за допомогою різних тестів. їх можна комбінувати з проективними тестами, наприклад, з ТАТ (тематичний аперцепційний тест). Ці виміри повинен використовувати і інтерпретирувати тільки професійний психолог, який має досвід їх застосування.

З іншого боку, інколи корисною може виявитись безпосередня оцінка мотивації. Наприклад, викладач може запропонувати студентам написати невеликий твір про своє життя, спортивну біографію, своє відношення до занять з фізичного виховання, про те, як вони вперше заінтересувалися спортом взагалі, чому вибрали саме це вид спорту, цей вищий навчальний заклад тощо. Інтересні результати дає аналіз автобіографічних даних студентів.

Викладач може з успіхом використати і більш точні методи оцінки мотивації. Оцінка проводиться у двох напрямках. Наприклад, можна запитати студента, що його спонукає добре вчитися, тренуватися у вибраному виді спорту, чи перерахувати його ті чинники які допомагають йому добре навчатися, успішно виступати на спортивних змаганнях тощо.

Оцінити умови ефективного навчання чи тренування можна за допомогою 10-бальної шкали. Студенту пропонується оцінити за цією шкалою різні чинники, що йому допомагають добре навчатися чи тренуватися. Під час первинних опитуваннях за допомогою такої шкали необхідно залишати вільне місце, щоб студент міг добавити свої особисті чинники. Шкала цього типу має наступний вигляд (табл. 1):

Запитальник такого типу нескладно скласти таким чином, що він буде відповідати особливостям умов навчання, тренування з вибраного виду спорту. У нього можна включити питання, що стосуються взаємодопомоги студентів групи тощо. Не виключено, що більш відверті відповіді студентів можна отримати при анонімному опитуванні. Інколи студенти не хочуть бути повністю відвертим з викладачем (тренером). Цей метод дозволяє знаходити шляхи підвищення ефективності навчання чи тренування.

Таблиця 1

Шкала опитування студента

Питання тесту

Мало

допомагають

Допомагають

Дуже

допомагають

1. Навчання (змагання) з товаришем групи (по команді)

123

4567

8910

2. Часті вказівки під час навчання, з техніки виконання елементів

123

4567

8 910

3. Можливість користуватися навчальною апаратурою, активно тренуватися

123

4567

8 910

4. Інформація щодо вимог навчальної програми, про характер інтенсивності передбачуваного тренування (до його початку)

123

4567

89 10

5. Самостійна робота над книгою, змагання з самим собою (враховуючи результати минулих змагань і тренувань)

123

4567

8910

6. Мультимедійні засоби та інші наглядні засоби

4567

8910

-

7. Консультації професора, завдання, стимуляція тренера і його помічників

123

4567

8 9 10

8. Підтримка і похвала декана, товаришів групи, по команді

123

4567

8 9 10

9. Особиста підтримка і увага декана, куратора групи, викладача, тренера

123

4567

8 9 10

10.

Інші питання (вкажіть, які саме)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >