< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування поведінки студента-лідера засобами заохочення

Багато хто з вчених, які вивчають психологічні характеристики навчальної чи спортивної діяльності студентів, виступали поборниками різних методів модифікації поведінки, чи так званого „керуючого навчального процесу, керуючого тренування”, в основі якого лежать принципи, вперше сформованими Терстоуном.

В загальних рисах, вони запропонували оперативний підхід до управління зусиллями студентів і формування їх поведінки. Використання принципів модифікації поведінки до умов навчальної діяльності вимагає від викладача не лише знань, але й особливого чуття. Він повинен вміти свідомо управляти своєю поведінкою і регулювати специфічні позитивні і негативні впливи під час навчально-виховного процесу.

Модифікацію поведінки можна проводити одночасно у двох напрямках або по черзі у кожному. По-перше, викладач може змінити характер виконання студентом певної складної навички, систематично використовуючи похвалу чи покарання. По-друге, викладач може намагатися змінити відношення студента до навчальної діяльності.

Коли ці дві умови будуть виконані, викладач зможе діяти цілеспрямовано, успішно вирішуючи визначені завдання. При цьому, залежно від обставин, він може заохочувати студента чи карати, якщо його поведінка і дії не будуть відповідати бажаній моделі.

Мотивації, що стимулюють студента-лідера

Багато хто з вчених, хто вивчає характеристики навчальної діяльності студентської молоді, виступали прихильниками різних методів модифікації поведінки, в основі якої знаходяться принципи, які вперше сформував Трестоун.

В загальних рисах, вони запропонували оперативний підхід до керування зусиллями студентів формування їхньої поведінки. Використання принципів модифікації поведінки до умов навчальної діяльності вимагає від викладача не тільки знань із свого предмету, але й особливого відчуття. Він повинен вміти свідомо керувати своєю поведінкою та регулювати специфічні позитивний і негативний вплив під час навчальної діяльності.

Модифікацію поведінки можна проводити одночасно у двох напрямках чи по черзі у кожному. По-перше, викладач може змінити характер виконання студентом визначеного складного завдання, систематично використовуючи заохочення або покарання. По-друге, викладач може змінити відношення студента до навчальної діяльності.

Більше того, якщо викладачу вдається дізнатися, що саме сприяє підвищенню мотивації студента у певний момент, то він зможе йому допомогти покращення успіхів у навчанні.

Інколи викладачу важко утриматись від свого відношення до деяких способів мотивації, поділив їх на категорії „хороші'* та „погані”. Деякі з них мають одночасно і позитивні і негативні якості, виходячи із морально-етичних точок зору. Деякі способи мотивації можуть бути поганими в певних ситуаціях і добрими в інших умовах. Тем, де необхідно, ці відміни будуть спеціально виділені.

Викладачу необхідно використовувати доцільні (що виправдали себе) методи, оскільки навіть тривалий чи короткочасний ефект, отриманий від різних способів мотивації, що не приносять користі студенту, в кінці кінців, призведе до небажаних наслідків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >