Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи охорони праці Вступ. Загальні питання охорони праці Правові та організаційні основи охорони праці Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці Організація охорони праці на підприємстві Навчання з питань охорони праці Профілактика травматизму та професійних захворювань Основи фізіології та гігієни праці Повітря робочої зони Освітлення виробничих приміщень Вібрації Шум, ультразвук та інфразвук Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону Випромінювання оптичного діапазону Іонізуюче випромінювання Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень Основи виробничої безпеки Загальні вимоги безпеки Електробезпека Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах Охорона праці в освітній галузі Міжнародні норми в галузі охорони праці Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі Система управління охороною праці в організації та установі Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об'єктах Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництвіПрактична робота № 1. Організація роботи з охорони праці. Розробка посадової інструкції з охорони праці для педагогічної професіїОсновні завдання служби охорони праціФункції служби охорони праціПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВЧИТЕЛЯСЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІПрактична робота № 2. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій. Складання плану та схеми для евакуації людейІнформування та оповіщення.Спостереження.Укриття в захисних спорудах.Евакуаційні заходи.Інженерний захист.Медичний захист.Біологічний захист.Радіаційний і хімічний захист.Практична робота № З. Розслідування нещасних випадківПрактична робота № 4. Спеціальне розслідування нещасних випадківПрактична робота № 5. Методика проведення обстеження умов охорони праці в установіВиконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізикиВиконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах математикиВиконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) інформатикиВиконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біологіїВиконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури та спортуПрактична робота № 6. Розрахунок штучного освітлення приміщенняПослідовність виконання вимірювань за допомогою люксметраПрактична робота № 7. Безпека праці під час роботи з комп'ютерними та мультимедійними засобами навчанняВплив комп'ютерів на працездатність та здоров'я користувачів.Заходи для покращення умов праці операторів комп'ютерівЕлектро- та пожежобезпекау приміщеннях з ВДТОрганізація праці операторів комп 'ютерівМедичні профілактичні заходи щодо збереження здоров'я та підвищенні працездатності користувачів ВДТКомплекси спеціальних вправ користувачів ВДТКомплекс вправ для зняття розумового та м'язового напруженняВправи, рекомендовані для виконання під час короткочасних перервПрактична робота № 8. Професійні захворювання та отруєнняАКТ РОЗСЛІДУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ (ОТРУЄННЯ)Практична робота № 9. Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людиниПрактична робота №10. Визначення та оцінка рівня стресового навантаженняТест № 1. Тестування стійкості людини до дії стресових подразниківТест № 2. Визначення рівня психологічного здоров'я людиниТест № 3. Ви людина емоційно врівноважена чи навпаки?Тест № 4. Як уникнути стресу?Тест № 5. Визначення рівня виснаження адаптативних резервів і загрози депресивного дистресуПрактична робота №11. Вимоги до змісту і оформлення розділу "Охорона праці" в дипломних роботах Загальні дані нормативно-правової бази з охорони праці. Зміст завдань розділу "Охорона праці" в дипломному проекті. Основні завдання та питання стосовно безпеки праці в дипломних роботах. Безпечне використання комп'ютерної техніки в ході проведення наукових досліджень. Вимоги до оформлення розділу "Охорона праці" в дипломних проектах.
 
Наст >