< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Варіанти пресування (одно- і двостороннє пресування)

Одностороннє пресування застосовується для пресування простих виробів з відношенням

При виготовленні виробів з відношеннямза

стосовується двостороннє пресування. Схема різних варіантів пресування показана на рисунку 38.

При двосторонньому пресуванні з рухомою матрицею пропроцсс ущільнення відбувається таким чином.

Верхній пуансон, переміщаючись униз, ущільнює сильніше шари порошку під пуансоном, ніж у протилежному кінці пресованого виробу. У зв'язку з цим у верхній частині між стінками матриці й пресованим виробом виникають значніші сили тертя, ніж у нижній частині, тому нижній пуансон починає рухатися до тих пір. поки сили тертя внизу не перевищать сили тертя біля верхнього пуансона і т.д.

Застосування розглянутих варіантів пресування сприяє отриманню виробів з більш рівномірним розподілом щільності по об'єму матеріалу.

Варіанти пресування: а – одностороннє; б – з плаваючою матрицею; в – з рухомою матрицею

Рисунок 38 – Варіанти пресування: а – одностороннє; б – з плаваючою матрицею; в – з рухомою матрицею

Пресування із застосуванням різного виду прес-форм здійснюється на механічних і гідравлічних пресах.

Механічні преси застосовуються в основному при пресуванні деталей малих і середніх розмірів, де допускаються високі швидкості навантаження. Зусилля механічних пресів може досягати 1200 кН, а кількість пресованих виробів – близько 60 шт./хв.

Номенклатура пресованих виробів на гідравлічних пресах набагато ширша Зусилля гідравлічних пресів може становити від 40-100 кН до 50-2000 МН, проте принципова будова їх однакова.

При пресуванні металевих порошків на гідравлічних пресах забезпечується можливість плавного ущільнення з порівняно малими швидкостями, що важливо при пресуванні дрібних порошків з прикладанням великих зусиль, коли особливо можлива поява розшарування. Крім того, важливою обставиною є також можливість забезпечення будь-яких витримок під тиском і регулювання режимів пресування на одному і тому ж пресі.

Недоліком пресування на механічних і гідравлічних пресах є складність (або взагалі неможливість) пресування виробів зі складною формою, з великим відношенням висоти до діаметра тощо. Це пов'язано з тим, що не можна одержати рівномірний розподіл щільності у пресовці за рахунок зовнішнього і внутрішнього тертя, пружної післядії та інших чинників, про які йшла мова вище. У цих випадках необхідно застосовувати інші методи формування, які будуть розглянуті далі.

Нижче зупинимось на характеристиці обладнання, яке використовують для статичного пресування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >